جستجوگر شماره تلفن


ردیف نام نام خانوادگی شماره ثابت آدرس موقعیت
1 مرتضی اقبالی بیدگلی 4399 دانشکده علوم کارشناس مرکز مخابرات
2 آبدارخانه 3094 دانشکده علوم گروه فیزیک
3 آزمایشگاه شیمی 55444770 خیابان امام خمینی
4 خدمات 2306 دانشکده علوم خدمات
5 نرگس رخشان 2391 دانشکده شیمی کارشناس آزمایشگاه شیمی فیزیک
6 سالن ریحانه 2604 خوابگاه خواهران
7 آزمایشگاه سیستم عامل 2842 کارگاه های مهندسی آزمایشگاه سیستم عامل
8 اپراتور تغذیه 2540 سلف سرویس اپراتور تغذیه
9 اعظم قربانی 3027 دانشکده علوم آزمایشگاه میکروبیولوژی
10 سالن اندیشه 2502 خوابگاه برادران
11 اپراتور 55919 دانشکده علوم اپراتوری مخابرات دانشگاه
12 علی حاج ابراهیمی 2541 انبار مرکزی کارشناس اداره اموال و انبار
13 انتظامات درب ورودی شماره 2 4010 میدان آبنما نگهبانی ورودی میدان آبنما
14 آبدارخانه 3203 ساختمان نانو
15 آزمایشگاه ژنتیک و سلول 3026 دانشکده علوم آزمایشگاه ژنتیک و سلول
16 سایت ارشدکامپیوتر 2841 کارگاه های مهندسی سایت ارشد کامپیوتر
17 کلاس آنلاین 3255 ساختمان نانو دانشکده مجازی
18 معاونت اداری و مالی 2231 سازمان مرکزی معاونت اداری و مالی
19 مرتضی امامی .... دانشکده علوم انسانی هیأت علمی
20 همگانی خوابگاه خواهران 2681 خوابگاه امامی
21 همگانی عمومی درب ورودی شماره 1 2983 نگهبانی درب ورودی جنب بانک تجارت
22 داریوش دیدبان 2231 سازمان مرکزی معاون اداری مالی و مدیریت منابع
23 فکس معاونت طرح وتوسعه 2152 سازمان مرکزی معاونت توسعه و طرحهای اقتصادی
24 معصومه یزدی 2225 سازمان مرکزی کارشناس تحصیلات تکمیلی
25 فاطمه عباسی کتابخانه مرکزی
26 محمد رضا گندمی 2580 دانشکده علوم گزینش
27 حسین کاوه بازنشسته
28 آبدارخانه 2846 مجتمع کارگاهها آزمایشگاه معدن
29 آبدارخانه 3709 دانشکده علوم انسانی وحقوق
30 آبدارخانه آزمایشگاه ها 2303 دانشکده علوم آبدارخانه
31 آبدارخانه خانه فرهنگ 2903 خانه فرهنگ آبدارخانه
32 آبدارخانه 3069 دانشکده علوم دانشکده ریاضی
33 حسن آبیاتی بازنشسته
34 مهرداد مرادی 3212 پژوهشکده نانو آزمایشگاه دکتر مرادی
35 فرشته مشکانی 2476 دانشکده مهندسی استاديار گروه مهندسي شيمي
36 افسانه آخوندزاده 2830 کارگاه معماری دانشکده معماری و هنر کارشناس کارگاه معماری
37 محمود آخوندی 2872 مجتمع کارگاهها آبدارخانه کارگاهها و آزمایشگاههای مهندسی مکان
38 محمدرضا آدینه 2130 سازمان مرکزی رئیس اداره روابط عمومی
39 محمدرضا آذری فرد . . بازنشسته
40 آزمایشگاه فرایندهای شیمیایی 2840 كارگاههاي مهندسي معدن آزمايشگاه فلوتاسيون
41 عمومی همگانی 2699 خوابگاه مسچی عمومی
42 اساتیدمدعو اساتیدمدعو 3703 دانشکده علوم انسانی گروه علوم تربیتی- اساتیدمدعو
43 جنبش عدالتخواه دانشجویی 3704 دانشکده علوم انسانی و حقوق .
44 زهره آزادپور 2414 دانشکده مهندسی مجله انرژی دانشکده مهندسی
45 عبدالله ایرانخواه 2861 مجتمع کارگاهها آزمایشگاه تحقیقاتی
46 زهره آزادپور 2824 مجتمع کارگاهها کارشناس آزمایشگاه
47 سیداحمدرضا افسری 3251 دانشکده مجازی رئیس دانشکده آموزشهای الکترونیکی وآزاد
48 آبدارخانه آزمایشگاه برق 2847 مجموعه کارکارگاهها آبدارخانه آزمایشگاه برق
49 مسعود همدانیان 2356 دانشکده شیمی آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی فیزیک
50 زهرا توانگر 3051 دانشکده شیمی آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی فیزیک
51 آزمایشگاه تحقیقاتی مهندسی شیمی 2823 کارگاههای مهندسی آزمایشگاه تحقیقاتی مهندسی شیمی
52 آزمایشگاه تهویه 2845 مجتمع کارگاهها گروه معدن
53 آزمایشگاه رباتیک 2503 دانشکده علوم آزمایشگاه رباتیک
54 آزمایشگاه فیزیک مدرن 2348 دانشکده فیزیک آزمایشگاه فیزیک مدرن
55 آزمایشگاه مکانیک سنگ 2825 مجتمع کارگاهها گروه معدن
56 آزمایشگاه نانو فیزیک 2349 دانشکده فیزیک آزمایشگاه نانو فیزیک
57 آزمایشگاه نانوشیمی 2347 دانشکده شیمی آزمایشگاه نانو شیمی
58 آزمایشگاه کارتوگرافی 2820 مجتمع کارگاهها گروه معدن
59 آزمایشگاه کانه آرایی 2863 مجتمع کارگاهها گروه معدن
60 آزمایشگاه کانی شناسی 2465 مجتمع کارگاهها گروه معدن
61 آژانس بانوان 2606 خوابگاه خواهران
62 آژانس دانش خارجی 2213 آژانس دانش
63 آژانس دانش داخلی 2212 آژانس دانش
64 زهرا فرازنده 3418 دانشکده مهندسي برق و كامپيوتر كارشناس آموزش مهندسي برق و كامپيوتر
65 سعید آسعیدی 3048 دانشکده علوم گروه علوم کامپیوتر
66 آشپزخانه 2592 سلف سرویس
67 زهرا صمدیان 2941 خانه فرهنگ مسئول دبیرخانه کمیسیون عفاف و حجاب
68 محمد آقابابایی . . بازنشسته
69 عباس آقاجانی بزازی 2459 دانشکده مهندسی گروه مهندسی معدن
70 شهرام آقایی . . .
71 آمفی تاتر 2757 دانشکده ادبیات و زبانهای خارجه
72 معاون آموزشی 2241 سازمان مرکزی معاونت آموزشی
73 معاونت آموزشی 3738 دانشکده علوم انسانی وحقوق معاونت آموزشی
74 معاونت آموزشی دانشکده ادبیات 2713 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجی معاونت آموزشی دانشکده ادبیات
75 محمد آهنگریان بازنشسته
76 عبدالرسول ابراهیم آبادی 55751990 پژوهشکده اسانس های طبیعی رئیس پژوهشکده اسانس های طبیعی
77 عبدالرسول ابراهیم آبادی 2815 دانشکده علوم آزمایشگاهgems
78 حسین ابراهیم پور 3453 دانشکده مهندسی گروه مهندسی کامپیوتر
79 امیر ابراهیمی 2510 دفتر انتظامات مسئول انتظامات
80 رضا ابراهیمی 2548 مجموعه انبارها انبار فنی
81 امیرحسین ابن علی . . .
82 احمد ابن علی 2296 سازمان مرکزی کارشناس مسئول حراست
83 محمدمهدی ابوالحسنی 2434 دانشکده مهندسی گروه مهندسی شیمی
84 فتح ال... ابوالفضلی بازنشسته
85 سید مهدی اجتهد 2232 سازمان مرکزی حسابداری - اداره رسیدگی
86 رقیه سادات اجتهد 2312 دانشکده شیمی آزمایشگاه آموزشی بیوشیمی
87 علیرضا فرجی 55444700 پارک علم و فناوری غیاث الدین جمشیدکاشانی رئیس پارک علم و فناوری غیاث الدین جمشیدکاشانی
88 سید حسین اجتهد 3466 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر مدیر گروه مهندسی برق کنترل
89 احمد شیخ زاده 3322 پردیس شهدا مدیر اموردانشجویان شاهد و ایثارگر
90 حسن احمدی
91 آزمایشگاه آزمایشگاه انرژی 3384 ساختمان ارشدی آزمایشگاه انرژی
92 حسن احمدی 2470 دانشکده مهندسی آزمایشگاه برق پژوهشکده دانشجویی
93 خوابگاه احمدی روشن 2532 خوابگاه احمدی روشن راهرو دوم غربی
94 خوابگاه احمدی روشن 2534 خوابگاه احمدی روشن راهرو چهارم غربی
95 خوابگاه احمدی روشن 2531 خوابگاه احمدی روشن راهرو اول غربی
96 خوابگاه احمدی روشن 2533 خوابگاه احمدی روشن راهرو سوم شرقی
97 خوابگاه احمدی روشن 2537 خوابگاه احمدی روشن راهرو پنجم شرقی
98 خوابگاه احمدی روشن 2536 خوابگاه احمدی روشن راهرو هفتم شرقی
99 خوابگاه احمدی روشن 2538 خوابگاه احمدی روشن راهرو ششم غربی
100 حسن احمدی زاده 2779 دانشکده ادبیات و زبانهای خارجه گروه ادیان و فلسفه
101 اصغر احمدی فرد 2350 دانشکده شیمی مسئول آموزش
102 علینقی احمدیان بازنشسته
103 مریم اخباری 55751990 قمصر پژوهشکده اسانس
104 مهدی اخترکاوان 3164 دانشکده معماری وهنر گروه معماری
105 محمد اخوان بازنشسته
106 مریم السادات اخوان حجازی 3473 دانشکده مهندسی اساتید گروه مهندسی برق قدرت
107 مریم السادات اخوان حجازی 4285 مركز نوآوري و تجاري سازي مسئول راه اندازی مرکز تحقیقات و توسعه فناوری شبکه هوشمند
108 فکس اداره دانش آموختگان 2204 سازمان مرکزی فکس اداره دانش آموختگان
109 حسین ارباب بازنشسته
110 6666
111 ملیحه اربابیان 2234 سازمان مرکزی حسابداری - اداره اعتبارات
112 آبدارخانه ارشدی 3307 ساختمان ارشدی
113 حسن ازانی 2133 سازمان مرکزی دفترارزشیابی اساتید
114 اساتید گروه ریاضی 2309 دانشکده علوم
115 اساتید تربیت بدنی 2565 تربیت بدنی اساتید تربیت بدنی
116 اساتیدمدعو 3734 دانشکده علوم انسانی وحقوق اساتیدمدعو
117 حمید رحیمی سمیرمی 3723 دانشکده علوم انسانی عضو هيئت علمي گروه علوم تربيتي
118 اساتیدمدعو 3729 دانشکده علوم انسانی وحقوق
119 اساتیدمدعو 3726 دانشکده علوم انسانی وحقوق اساتیدمدعو
120 اساتیدمدعو 3143 دانشکده معماری وهنر
121 اساتیدمدعوریاضی دانشکده علوم
122 حسن استادحسین 2431 دانشکده مهندسی مدیر گروه مهندسی عمران
123 استخر 2566 تربیت بدنی
124 مهدی اسدی 3361 ساختمان ارشدی كارشناس مركز رايانه و فناوري اطلاعات
125 مجید اسلامی 2403 دانشکده مهندسی آبدارخانه دانشکده مهندسی
126 ریاست دانشگاه 2100 سازمان مرکزی ریاست دانشگاه
127 مصطفی راستین 2155 سازمان مرکزی کارشناس امورحقوقی
128 اعظم اسلامی 3323 پردیس شهدا کارشناس امورشاهد
129 مجید اسلامی 2904 ساختمان مرحوم محموداسلامی آبدارخانه
130 مهدی اسلامی سازمان مرکزی
131 فاطمه اسماعیلی 2216 سازمان مرکزی کارگزینی
132 محسن اشجاری 2494 دانشکده مهندسی مدیرگروه مهندسی شیمی
133 محسن اشجاری 3217 ساختمان نانو اساتیدپژوهشکده نانو
134 محسن اشجاری 3204 ساختمان نانو سنتزنانوساختارها
135 حسین اشراقی 3061 دانشکده ریاضی گروه ریاضی محض
136 حسین اشرفی 3439 دانشکده مهندسی مکانیک گروه مکانیک
137 سیدعلیرضا اشرفی 2367 دانشکده ریاضی گروه ریاضی
138 مرتضی اصغری
139 ریاست دانشگاه 2120 سازمان مرکزی ریاست دانشگاه
140 مجید حاجتی پور 3484 ساختمان ساتر عضو هيئت علمي گروه مهندسي برق -كنترل
141 فکس سرور دانشگاه 55914999 - -
142 امید اصغری 2493 دانشکده مهندسی گروههای آموزشی
143 اطاق روحانی 2590 خوابگاه برادران امور فرهنگی
144 اطاق شورا گروه ریاضی 2337 دانشکده علوم
145 اطاق مهمان 2680 خوابگاه امامی
146 اطاق1 2651 خوابگاه امامی
147 اطاق10 2662 خوابگاه امامی
148 اطاق11 2663 خوابگاه امامی
149 اطاق12 2664 خوابگاه امامی
150 اطاق13 2665 خوابگاه امامی
151 اطاق14 2667 خوابگاه امامی
152 اطاق15 2669 خوابگاه امامی
153 اطاق16 2670 خوابگاه امامی
154 اطاق17 2671 خوابگاه امامی
155 اطاق18 2672 خوابگاه امامی
156 اطاق19 2673 خوابگاه امامی
157 اطاق2 2652 خوابگاه امامی
158 اطاق20 2674 خوابگاه امامی
159 اطاق21 2675 خوابگاه امامی
160 اطاق22 2676 خوابگاه امامی
161 اطاق23 2677 خوابگاه امامی
162 محسن شکرریز 2486 دانشکده مهندسی مرکز رایانه مهندسی
163 اطاق25 2679 خوابگاه امامی
164 اطاق3 2653 خوابگاه امامی
165 اطاق4 2654 خوابگاه امامی
166 اطاق5 2655 خوابگاه امامی
167 اطاق6 2656 خوابگاه امامی
168 اطاق7 2657 خوابگاه امامی
169 اطاق8 2658 خوابگاه امامی
170 اطاق9 2659 خوابگاه امامی
171 زینب السادات اطهری اصفهانی 3720 دانشکده علوم انسانی وحقوق مدیرگروه آموزشی علوم تربیتی
172 علی افتخاری 2334 دانشکده ریاضی اساتید گروه ریاضی کاربردی
173 سید احمدرضا افسری کاشانی 4480 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر اساتید گروه مهندسی برق قدرت
174 مهدی افشان 2923 اداره رفاه دانشجویی کارشناس مسئول خدمات رفاهی دانشجویی
175 افسانه افصحی . .
176 عباس اقبالی 2741 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه اساتید گروه زبان وادبیات عرب
177 حسین کرباسی 2982 کتابخانه بنیاد مطهر کارشناس بنیاد کتاب مطهر
178 محمد اقبالی 3250 ساختمان نانو مسؤول دفتردانشکده مجازی
179 کانون بازنشستگان 2882 کاخ سفید
180 محمد الماسی 2377 دانشکده علوم آزمایشگاه حالت جامد
181 محمد الماسی 2378 دانشکده علوم آزمایشگاه لایه نشانی
182 محمد الماسی 3214 ساختمان نانو اساتیدپژوهشکده نانو
183 محمد الماسی 2329 دانشکده علوم آزمایشگاه نانومغناطیس
184 محمد الماسی 3260 ساختمان نانو آزمایشگاه تحقیقاتی نانومواد
185 محمد الماسی 2578 دانشکده فیزیک .
186 محمد الماسی 2330 دانشکده فیزیک آزمایشگاه فیزیک
187
188 امور فضای سبز 2914 . امور فضای سبز
189 سعید امیر 3433 دانشکده مهندسی مکانیک مدیر گروه مهندسی مکانیک جامدات
190 علی اکبر امینی 3164 دانشکده معماری وهنر گروه معماری
191 مهدی امینی . . .
192 محمد امینی 3722 دانشکده علوم انسانی وحقوق گروه علوم تربیتی
193 سعید امینی 3431 دانشکده مهندسی مکانیک اساتید گروه مهندسی مکانیک
194 انبارموادشیمیایی 2916 انبارموادشیمیایی انبارموادشیمیایی
195 فاطمه سادات طاهری 3223 ساختمان نانو آزفا
196 انتشارات 2907 ساختمان محمود اسلامی
197 انتشارات علوم انسانی 2707 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه
198 انتشارات مرکزی 2589 انتشارات مرکزی انتشارات
199 انتشارات مرکزی 2587 انتشارات مرکزی انتشارات
200 انتشارات مرکزی 2588 انتشارات مرکزی انتشارات
201 سیدمحمود انتظام 3414 دانشکده مهندسی مکانیک مسئول آموزش دانشکده مهندسی مکانیک
202 سیدرضا انتظام 55578815 ساختمان مركز رشد كارشناس مسئول پشتيباني و عامل مالي مركز رشد
203 فاطمه سادات طاهری 3209 ساختمان نانو آزفا
204 انتظامات خواهران 2813 درب ورودی
205 انجمن آسمان تاریک 2854 دانشکده علوم
206 انجمن انجمن آمار و کاربردها 2853 دانشکده علوم
207 انجمن اسلامی 2835 ساختمان مرحوم محموداسلامی
208 دفتر انجمن اسلامی دانشجویان مستقل 2912 ساختمان محمود اسلامی انجمن اسلامی
209 انجمن برق 2858 دانشکده علوم
210 انجمن رباتیک 2854 دانشکده علوم
211 انجمن انجمن ریاضی 2851 دانشکده علوم
212 انجمن انجمن شیمی 2851 دانشکده شیمی
213 انجمن شیمی 2858 دانشکده شیمی
214 انجمن عمران 2854 دانشکده علوم
215 انجمن انجمن فیزیک 2851 دانشکده علوم
216 انجمن معدن 2854 دانشکده علوم
217 انجمن مکانیک 2858 دانشکده علوم
218 انجمن انجمن کامپیوتر 2853 دانشکده علوم
219 انجمنهای علمی 2705 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه
220 محسن اوبایی
221 عباس اکبری . . .
222 احمد اکبری 3154 دانشکده معماری وهنر اساتید گروه فرش
223 احمد اکبری 3205 ساختمان نانو آزمایشگاه نانوفیلتراسیون(نانوغشائ)
224 محمود اکبری 2452 دانشکده مهندسی اساتیدگروه عمران
225 ماشاا... اکبریان بازنشسته
226 عبدالله ایرانخواه 2439 دانشکده مهندسی مدیرگروه مهندسی شیمی
227 عبدالله ایرانخواه 3379 ساختمان ارشدی آزمایشگاه کنترل فرایندها
228 محسن ایرانی رهقی 3438 دانشکده مهندسی مکانیک گروه مهندسی مکانیک جامدات
229 زهرا ایزدی 2266 ساختمان مرکزی کمیسیون بررسی موارد خاص و شورای انضباطی
230 محمدتقی ایمانی مقدم بازنشسته
231 حسین ایمانیان 2754 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه استادگروه ادبیات عرب
232 دفتر مشاوره خوابگاه خواهران 2607 خوابگاه عصار دفترمشاوره
233 حسن بابازاده 2250 سازمان مرکزی رئیس اداره تدارکات
234 سید مرتضی بابامیر 3454 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر مدیرگروه آموزشی مهندسی کامپیوتر
235 امید بابایی 2556 آزمایشگاههای مهندسی عمران کارشناس آزمایشگاه های مهندسی عمران
236 حبیب ا... بابایی . . بازنشسته
237 سیامک بابایی بازنشسته
238 اسدال... بابایی فرد 3740 دانشکده علوم انسانی وحقوق اساتیدگروه آموزشی علوم اجتمایی
239 فاطمه بارونقی 2118 سازمان مرکزی مدیریت ارتباط فرهنگی
240 بازرسان حسابداری 2163 سازمان مرکزی
241 بهنام بازیگران 2372 دانشکده ریاضی گروه ریاضی
242 حسن باغبانی . . بازنشسته
243 حسن باغشیخی 2950 خانه فرهنگ
244 ابوالفضل سلیمانی 2294 سازمان مرکزی کارشناس امنیت شبکه حراست
245 سلمان سقاحضرتی 3325 گلزار شهدای گمنام رئيس اداره برنامه ريزي، رسانه و توليد محتواي فرهنگي
246 محمدرضا بافنده 2466 دانشکده مهندسی گروه مهندسی متالوژی
247 محمدجواد باقری 3121 دانشکده معماری و هنر کارشناس باستان شناسی و صنایع دستی
248 زهره باقری 2267 سازمان مرکزی حسابداری دانشجویی
249 عبدالحمید بامنیری 2384 دانشکده شیمی اساتید گروه شیمی آلی
250 عبدالحمید بامنیری 2849 مجتمع کارگاهها آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی آلی
251 بانک تجارت 2984 ورودی دانشکده علوم خودپرداز
252 بانک تجارت 2603 خوابگاه برادران خودپرداز
253 بانک تجارت 2932 دانشکده ادبیات خودپرداز
254 بانک تجارت 2603 خوابگاه خواهران خودپرداز
255 بانک تجارت 2984 سازمان مرکزی خودپرداز
256 احسان باورساد 2575 دانشکده فیزیک مدیر گروه آموزشی فیزیک ذرات بنیادی و نظریه میدان ها
257 علی روحانی . بازنشسته
258 حسن بخشنده
259 قدرت ا... بدیعی بازنشسته
260 علی محمد براتی . . بازنشسته
261 علی برجاس - بازنشسته
262 بسیج اساتید 2874 ساختمان مرحوم محموداسلامی
263 بسیج دانشجویی 2328 دانشکده علوم بسیج دانشجویی علوم (خواهران )
264 بسیج دانشجویی 2753 دانشکده علوم بسیج دانشجویی علوم (برادران)
265 بسیج کارمندی 2203 سازمان مرکزی بسیج کارمندی
266 علی بشیری 2741 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه مدیرگروه آموزشی زبان و ادبیات عرب
267 حدیث بشیری 2336 دانشکده شیمی اساتید گروه شیمی فیزیک
268 حدیث بشیری 3356 ساختمان ارشدی آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی فیزیک
269 مریم بقایی 2850 خوابگاه خواهران کارگاه قالیبافی
270 حسین بلالی . . .
271 معصومه بلوری 2172 سازمان مرکزی کارشناس پژوهشی
272 سیدعلی بنی طبا 2423 دانشکده مهندسی اساتید گروه مهندسی معدن
273 2768 کانکس جنب سلف مرکزی كارگاه كتابخانه مركزی و سالن اجتماعات
274 زهرا جمشیدزاده 2224 سازمان مرکزی مدیرفنی وطرحهای عمرانی
275 محسن بهپور 2375 دانشکده شیمی اساتید گروه شیمی تجزیه
276 محسن بهپور 2352 دانشکده شیمی آزمایشگاه شیمی تحقیقاتی
277 بانک تجارت 55516030 بانک تجارت ریاست
278 زهره يادگاري دهنوي 3126 دانشکده معماری وهنر عضو هيات علمي گروه معماري
279 جواد نخی 3321 پردیس شهدا مدیرعامل صندوق قرض الحسنه فاطمه زهرا
280 احمدرضا قاسمی 2176 سازمان مرکزی مدیریت ارتباط با صنعت
281 محسن بوجار آرانی 3364 ساختمان ارشدی مرکز فناوری اطلاعات (حضور صبح ها)
282 عباس بوستان افروز 0 . بازنشسته
283 محمد مرشدی 2326 دانشکده فیزیک مسئول آموزش دانشکده فیزیک
284
285 بوفه برادران 2901 بوفه برادران
286 پزشک دانشگاه 2995 درمانگاه
287 وحید صدوقی 2240 سازمان مرکزی مدیر اداری ومنابع انسانی
288 بوفه خوابگاه 2909 خوابگاه برادران
289 بوفه خواهران 2902 بوفه خواهران
290 سید محسن صفوی بازنشسته
291 مرتضی بیشه نیاسر 2311 دانشکده ریاضی مدیرگروه آموزش ریاضی کاربردی
292 بیمه تکمیلی 2181 سازمان مرکزی نماینده بیمه
293 رضا پارسا جذب کمکهای مردمی
294 ابوالفضل پارسا 2771 دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی مسئول دفتر ریاست دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی
295 روشنک پاشایی
296 محمد پاکدل کتابخانه مرکزی
297 نرگس پایدار 2123 سازمان مرکزی دبیرخانه مرکزی
298 حسین پرتوی فر . . بازنشسته
299 ماشاا... پریش . . بازنشسته
300 پژوهشکده اسانس 55751990-2 قمصر
301 فکس پژوهشکده انرژی 3281 مركز نوآوري و تجاري سازي فکس پژوهشکده انرژی
302 فکس پژوهشکده علوم وفناوری نانو 3201 ساختمان نانو پژوهشکده علوم وفناوری نانو
303 معاونت پژوهشی 3739 دانشکده علوم انسانی وحقوق معاونت پژوهشی
304 فاطمه پناهی 3244 ساختمان نانو اساتید دانشکده منابع طبیعی
305 داوود حسنعلیان
306 علیرضا پوران 2940 خانه فرهنگ مدیرامورفرهنگی
307 مرضیه پوربابایی 2918 دانشکده ریاضی كارشناس مسئول آزمايشگاه رياضي و علوم كامپيوتر
308 داود پورسینا
309 محمدجواد پوروقار 3728 دانشکده علوم انسانی وحقوق گروه تربیت بدنی
310 ربابه خاتون پیله فروش 3138 دانشکده معماری وهنر گروه صنایع دستی
311 الناز پیونده - سازمان مرکزی کارشناس بودجه
312 تأ سیسات 2611 خوابگاه خواهران
313 تا لار فیض 2927 سالن فیض
314 تاسیسات 2401 دانشکده مهندسی
315 تاسیسات 2794 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه تاسیسات
316 تاسیسات 2581 ساختمان مرحوم محموداسلامی تاسیسات
317 تاسیسات 2583 تربیت بدنی تاسیسات
318 تاسیسات 2584 دانشکده علوم تاسیسات
319 تاسیسات 2582 دفتر تاسیسات
320 تاسیسات 2567 موتورخانه مرکزی
321 تاسیسات دفتر 2558 تاسیسات دفترتاسیسات
322 حمیدرضا تبریزی دوز 2362 دانشکده ریاضی اساتید گروه ریاضی
323 بانک تجارت 55534600 بانک تجارت امورمربوط به چک وعابربانک
324 بانک تجارت 34110 بانک تجارت تلفن بانک
325 بانک تجارت 55512401 بانک تجارت اموروام
326 بانک تجارت 55512400 بانک تجارت معاونت
327 محمد مهدی عسگر نژاد 2140 سازمان مرکزی مسئول دفتر مدیر اداری ومنابع انسانی
328 حسین تحقیقی 2430 دانشکده مهندسی گروه عمران
329 حسین تحقیقی دانشکده مهندسی گروه عمران
330 کیوان ترابی 2448 دانشکده مهندسی اساتیدمکانیک
331 تربیت بدنی 2660 خوابگاه خواهران
332 حسین ترنجی بازنشسته
333 محمد ترکیهای اصفهانی 2573 دانشکده فیزیک گروه فیزیک
334 آمنه تسلیمی 2126 سازمان مرکزی روابط عمومی
335 تعاونی اعتبار کارکنان 2881 ساختمان سفید حسابدارحسن فرشباف
336 احمد تقوی نژاد . . بازنشسته
337 محمدرضا تمنایی فر 3752 دانشکده علوم انسانی وحقوق مدیر گروه روان شناسی
338 زهرا توانگر 2366 دانشکده شیمی اساتید شیمی فیزیک
339 حسین توحیدیان . . بازنشسته
340 توزیع شام 2569 خوابگاه برادران
341 محمد توفیقی 3249 ساختمان نانو آزمایشگاه ژئومورفولوژی
342 حسین توفیقی بازنشسته
343 محمد توفیقی 3248 ساختمان نانو آزمایشگاه آب وخاک
344 محمد توفیقی 3247 ساختمان نانو آزمایشگاه تنش های محیطی
345 2170 سازمان مرکزی دفتر معاون پژوهشی
346 علی ثابتی پور 2730 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه گروه زبان انگلیسی
347 جامعه اسلامی 2906 ساختمان محمود اسلامی
348 جامعه اسلامی 2703 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه
349 محمد ناظمی 2706 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه سایت کامپیوتر
350 جامعه اسلامی دانشجویان 2913 ساختمان محمود اسلامی
351 محسن جاوری 3130 دانشکده معماری وهنر رئیس دانشکده معماری وهنر
352 محسن جاوری 3131 دانشکده معماری وهنر رئیس دانشکده معماری وهنر
353 بهرام جزی 2346 دانشکده علوم آزمایشگاه الکترونیک فیزیک
354 بهرام جزی 2572 دانشکده فیزیک گروه آموزشی لیزر وفوتونیک
355 محمدرضا جساس 2191 سازمان مرکزی طرحهای عمرانی
356 ماشاا... جشنی . . بازنشسته
357 عباسعلی جعفری بازنشسته
358 زهرا قرائی 2766 دانشکده زبانهای خارجه گروه زبان انگلیسی
359 اصغر جعفری 3753 دانشکده علوم انسانی وحقوق اساتید گروه روان شناسی
360 جمیله جلالی 2221 سازمان مرکزی رئیس اداره رفاه کارکنان
361 ابراهیم نعمتی لای 4119 مرکز تجاری سازی و نوآوری شرکت زیست فناوران کویر
362 لیلا سادات مروجی 2745 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجی اساتید گروه معارف اسلامی
363 ناهید جمالی 3202 ساختمان نانو مسئول آموزش وامورپژوهشی پژوهشکده نانو
364 ابوالقاسم مکاری زاده 2545 سلف سرویس مركزی كارشناس/ناظر سلف سرویس مركزی
365 زهرا جمشیدزاده 2413 دانشکده مهندسی گروه مهندسی عمران
366 دکتر سید محمد باقر قریشی 3284 پژوهشکده انرژی رئيس مركز كارافريني دانشگاه
367
368 سجاد جهانبخت 3474 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر اساتید گروه مهندسی برق مخابرات
369 روح ا... جهانی پور 2370 دانشکده ریاضی گروه ریاضی
370 رضا جهانی نژاد 2371 دانشکده ریاضی گروه ریاضی
371 زهرا جهانی نژاد بازنشسته
372
373 رضا قنبری 2143 سازمان مرکزی کارشناس برنامه ریزی
374 فرشته جوکار کاشی 3042 دانشکده شیمی گروه بیوتکنولژی
375 حسن عزیزی 3151 دانشکده معماری وهنر مدیر گروه فرش
376 حمید غلامی 2552 ساختمان امورعمومی مسئول واحد خدمات عمومی
377 لیلا چاپی 2229 سازمان مرکزی کارگزینی
378 محمدرضا چاهی . . بازنشسته
379 محمد چرخی کاشانی بازنشسته
380 نیروگاه چندمنظوره 2106 جنب سازمان مرکزی C.H.P
381 امیرحسین چهارباغی 2275 سازمان مرکزی حسابدار مسئول شبانه
382 مرکز مشاوره 4091 مرکز مشاوره
383 مهدکودک مهد کودک 2911 کوی اساتید مهدکودک
384 امیرحسین چیت سازیان 3169 دانشکده معماری وهنر اساتید گروه فرش
385
386 مصطفی دعاخوان 2256 سازمان مرکزی دفتر فنی
387 زهرا چینی 2170 معاونت پژوهشی سازمان مرکزی
388 علی اکبر امینی خواه 2520 مجتمع مرکزی پسران متصدی خوابگاه
389 محمد رضا حاتمیان 3122 دانشکده معماری و هنر اساتید رشته معماری
390
391 امیرحسین حاجی اکبری بازنشسته
392 حامد حبیب زاده 2733 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه گروه زبان انگلیسی
393 طیبه حبیبی . . .
394 محسن حجازیان بازنشسته
395 کاظم عمورمضان زاده 2945 خانه فرهنگ معاون نهاد رهبری
396 حسین حسنی بازنشسته
397 ملیحه حسین زاده 2157 سازمان مرکزی کارشناس مسئول خدمات آموزشي
398 علی حسین زاده 2758 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه گروه معارف اسلامی
399 مهدی حسین زاده خرمی 3744 دانشکده علوم انسانی وحقوق اساتید گروه علوم اجتماعی
400 جواد حسین زاده ساداتی 3125 دانشکده معماری وهنر اساتید گروه باستانشناسی
401 سیدعلی حسینی تفرشی 2595 دانشکده علوم بیوتکنولوژی
402 حق پرست
403 روح ا... حقشناس . دانشکده ادبیات گروه تربیت بدنی
404 مریم حقیقیان 2217 سازمان مرکزی بایگانی
405
406 ابوالفضل حلوایی 3465 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر اساتید گروه مهندسی برق قدرت
407 سیدرضا حمصی 4444 دانشکده علوم مرکز فناوری اطلاعات
408 عباس حنطه . . بازنشسته
409 امیرحسین حکیمی
410 حسین حیدرزاده . . بازنشسته
411 مریم حیدرزاده آرانی 2392 دانشکده فیزیک آزمایشگاه تجزیه دستگاهی
412 حسین حیدری دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه گروه الهیات
413 رسول حیدری سورشجانی 3226 ساختمان نانو دانشکده منابع طبیعی وعلوم زمین معاون آموزشي دانشكده منابع طبيعي و علوم زمين
414 محمد حیدری رارانی . . .
415 ابراهیم حیدری سمیرمی 2809 دانشکده فیزیک گروه فیزیک
416 حسین کاوه 4141 voipهمراه بازنشسته
417
418 حسن خاتمی 3124 دانشکده معماری وهنر اساتید فرش
419 محمدرضا نیکویی کاشانی 2571 دانشکده فیزیک کارشناس امور آموزشی دانشکده فیزیک
420 غلامرضا خادم 2325 دانشکده علوم سایت علوم
421 2295 سازمان مرکزی كارشناس مسئول حراست دانشجويي برادران
422 خوابگاه خاندایی 55572008 دانشگاه آزاد خوابگاه خاندایی
423 ناصر خانزاده 2164 سازمان مرکزی حسابداری
424 خانه عطارها خانه فرش 7_55451496
425 لیلا خانی 2580 دانشکده علوم کارشناس گزینش
426 مهدی پورافشین 2230 سازمان مرکزی مسئول دفتر مدیرمالی
427 حسین خاکباز . . بازنشسته
428 فاطمه خاکی 2122 سازمان مرکزی مسئول دبيرخانه مركزي
429 محسن خاکی 2148 سازمان مرکزی کارشناس آمارواطلاعات
430 علیرضا خبازی 2136 سازمان مرکزی گزینش استاد
431 مرضیه ختایی 3768 دانشکده حقوق آموزش پردیس واحد خواهران
432 سید مهدی مصطفوی 3369 ساختمان ارشدی کارشناس نرم افزار
433 حسین خداشناس 3358 ساختمان ارشدی كارشناس واحد پشتيباني سخت افزاري
434 حسن خداشناس 2174 سازمان مرکزی رئیس گروه حمایت و پشتیبانی پژوهشی / دبیر گروه تخصصی رسیدگی به تخلفات پژوهشی
435 زهرا خدامی - دانشکده مهندسی مکانیک گروه مهندسی مکانیک جامدات
436 محمد خدایی 3390 ساختمان ارشدی مسئول آموزش پردیس بین الملل و دانشجویان خارجی
437 علی داروغه 2104 سازمان مرکزی -طبقه اول آبدارخانه معاونت آموزشی
438 رمضانعلی خدمتکار 4800 کتابخانه مرکزی رئیس اداره خدمات کتابداری
439 زین العابدین خدمتی 2223 سازمان مرکزی مدیر دفتر ریاست و روابط عمومی
440 ابولفضل خدمتی 3363 ساختمان ارشدی مرکز فناوری اطلاعات
441 هومن خرازیان 2201 سازمان مرکزی کارشناس مسئول امورحقوقی وقراردادها
442 حسین خراسانی زاده 3423 دانشکده مهندسی مکانیک گروه مهندسی مکانیک حرارت و سیالات
443 اشرف خسروانی 2282 سازمان مرکزی بایگانی آموزش
444 کامران خسروی 2520 مجتمع مرکزی پسران متصدی خوابگاه
445 زهرا خسروی 2265 سازمان مرکزی رئیس دبیرخانه کمیسیون بررسی موارد خاص و دبیر کمیته انظباطی
446 محسن خسروی . . بازنشسته
447 2898 دانشکده معماری و هنر کارشناس انتظامات خواهران
448 خرابی خطوط تلفن 4399 دانشکده علوم مخابرات دانشگاه
449 زهرا خلجی کتابخانه مرکزی
450 الهه خلدی 3354 ساختمان ارشدی كارشناس نرم افزار مركز رايانه و اطلاع رساني
451 خوابگاه برادران 2509 خوابگاه برادران بلوک1 طبقه3
452 خوابگاه برادران 2523 خوابگاه برادران بلوک2 طبقه6
453 خوابگاه برادران 2522 خوابگاه برادران بلوک2 طبقه5
454 خوابگاه برادران 2521 خوابگاه برادران تأ سیسات خوابگاه برادران
455 خوابگاه برادران 2519 خوابگاه برادران بلوک2 طبقه4
456 خوابگاه برادران 2526 خوابگاه برادران بلوک3 طبقه2
457 خوابگاه برادران 2517 خوابگاه برادران بلوک2 طبقه2
458 خوابگاه برادران 2527 خوابگاه برادران بلوک3 طبقه3
459 خوابگاه برادران 2516 خوابگاه برادران بلوک2 طبقه1
460 خوابگاه برادران 2515 خوابگاه برادران بلوک1 طبقه5
461 خوابگاه برادران 2508 خوابگاه برادران بلوک1 طبقه2
462 خوابگاه برادران 2514 خوابگاه برادران بلوک1 طبقه6
463 خوابگاه برادران 2512 خوابگاه برادران بلوک1 طبقه4
464 خوابگاه برادران 2507 خوابگاه برادران بلوک1 طبقه1
465 خوابگاه برادران 2528 خوابگاه برادران بلوک3 طبقه4
466 خوابگاه برادران 2529 خوابگاه برادران بلوک3 طبقه5
467 خوابگاه برادران 2530 خوابگاه برادران بلوک3 طبقه6
468 خوابگاه برادران 2518 خوابگاه برادران بلوک2 طبقه3
469 خوابگاه برادران 2524 خوابگاه برادران بلوک3 طبقه1
470 خوابگاه خواهران 2633 خوابگاه خواهران بلوک7 طبقه2
471 خوابگاه خواهران 2647 خوابگاه خواهران بلوک8 طبقه7
472 خوابگاه خواهران 2644 خوابگاه خواهران بلوک8 طبقه5
473 خوابگاه خواهران 2643 خوابگاه خواهران بلوک8 طبقه4
474 خوابگاه خواهران 2642 خوابگاه خواهران بلوک8 طبقه3
475 خوابگاه خواهران 2641 خوابگاه خواهران بلوک8 طبقه2
476 خوابگاه خواهران 2612 خوابگاه خواهران بلوک4 طبقه1
477 خوابگاه خواهران 2632 خوابگاه خواهران بلوک7 طبقه1
478 خوابگاه خواهران 2637 خوابگاه خواهران بلوک7 طبقه6
479 خوابگاه خواهران 2636 خوابگاه خواهران بلوک7 طبقه5
480 خوابگاه خواهران 2635 خوابگاه خواهران بلوک7 طبقه4
481 خوابگاه خواهران 2634 خوابگاه خواهران بلوک7 طبقه3
482 خوابگاه خواهران 2639 خوابگاه خواهران بلوک7 طبقه8
483 خوابگاه خواهران 2623 خوابگاه خواهران بلوک5 طبقه5
484 خوابگاه خواهران 2613 خوابگاه خواهران بلوک4 طبقه2
485 خوابگاه خواهران 2614 خوابگاه خواهران بلوک4 طبقه3
486 خوابگاه خواهران 2615 خوابگاه خواهران بلوک4 طبقه4
487 خوابگاه خواهران 2616 خوابگاه خواهران بلوک4 طبقه5
488 خوابگاه خواهران 2617 خوابگاه خواهران بلوک4 طبقه6
489 خوابگاه خواهران 2618 خوابگاه خواهران بلوک5 طبقه1
490 خوابگاه خواهران 2619 خوابگاه خواهران بلوک5 طبقه2
491 خوابگاه خواهران 2630 خوابگاه خواهران بلوک6 طبقه5
492 خوابگاه خواهران 2622 خوابگاه خواهران بلوک5 طبقه4
493 خوابگاه خواهران 2631 خوابگاه خواهران بلوک6 طبقه6
494 خوابگاه خواهران 2624 خوابگاه خواهران بلوک5 طبقه6
495 خوابگاه خواهران 2625 خوابگاه خواهران بلوک6 طبقه1
496 خوابگاه خواهران 2627 خوابگاه خواهران بلوک6 طبقه2
497 خوابگاه خواهران 2628 خوابگاه خواهران بلوک6 طبقه3
498 خوابگاه خواهران 2640 خوابگاه خواهران بلوک8 طبقه1
499 خوابگاه خواهران 2629 خوابگاه خواهران بلوک6 طبقه4
500 خوابگاه خواهران 2648 خوابگاه خواهران بلوک8 طبقه8
501 خوابگاه خواهران 2621 خوابگاه خواهران بلوک5 طبقه3
502 خوابگاه خواهران 2638 خوابگاه خواهران بلوک7 طبقه7
503 دفتر مشاوره خوابگاه خواهران 2650 خوابگاه خواهران (مرکزی) دفترمشاوره
504 خوابگاه خوابگاه معصومیه 55441421
505 پردیس خواهران 3095 پردیس خواهران
506 بهرام خوشنویسان 2585 دانشکده فیزیک گروه فیزیک
507 مهدی خیرالنسایی بازنشسته
508 مجتبی خیرخواه 2438 مجتمع کارگاهها آزمایشگاه الکترونیک (گروه مهندسی برق)
509 مهدی خیرخواه 3368 ساختمان ارشدی كارشناس برنامه نويس سيستم
510 حمید خیرخواهی 3093 دانشکده علوم آبدارخانه اساتید شیمی
511 مرکز مشاوره 4093 مرکزمشاوره
512 صفیه نصرالهی 2118 سازمان مرکزی کارشناس ارتباطات فرهنگی
513 مهلا دادایی 2393 دانشکده فیزیک آزمایشگاه NMR
514 تقی دادایی بازنشسته
515 عباسعلی دارویی . . .
516 احمد دانایی نیا 3175 دانشکده معماری وهنر گروه معماری
517 دانشجویان ارشد 2798 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه دانشجویان ارشد
518 دانشجویان دانشجویان دکترای ریاضی 2877 دانشکده علوم دانشجویان دکترای ریاضی خواهران
519 دانشجویان دکترای ریاضی 2859 ساختمان مرحوم محموداسلامی دانشجویان دکترای ریاضی
520 دانشجویان دکترای شیمی 2852 دانشکده علوم
521 دانشجویان دکترای شیمی آلی 2853 دانشکده علوم
522 دانشجویان دکترای شیمی معدنی 2857 دانشکده علوم
523 معاون دانشجویی 2260 سازمان مرکزی معاون دانشجویی
524 مرکز رشد دانشگاه کاشان 55578800 ساختمان مركز رشد انتظامات
525 ابوالفضل پارسا 2770 دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی مسئول دفتر ریاست دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی
526 ریاست دانشکده علوم انسانی وحقوق 3737 دانشکده علوم انسانی وحقوق ریاست دانشکده علوم انسانی وحقوق
527 عمومی دانشکده علوم انسانی وحقوق 3701 دانشکده علوم انسانی وحقوق
528 فکس دانشکده مدیریت واقتصاد 3231 ساختمان نانو
529 عمومی دانشکده معماری وهنر 2839 دانشکده معماری وهنر
530 همگانی دانشکده معماری وهنر 2885 دانشکده معماری وهنر
531 انتشارات دانشکده مهندسی 2483 دانشکده مهندسی
532 ریاست دانشکده مهندسی 2418 دانشکده مهندسی ریاست دانشکده مهندسی
533 مجید نوریان بیدگلی 2451 دانشکده مهندسی معاون آموزشی و تحصیلات تكمیلی دانشكده مهندسی
534 فاطمه داور 2855 دانشکده شیمی
535 سیدهادی رضوی 4114 voipهمراه رئیس اداره کارگزینی
536 امیر حسین نخودکار 3068 دانشکده ریاضی گروه ریاضی محض
537
538 دبیرخانه کنفرانس دانشجویی برق 2890 دانشکده مهندسی
539 دبیرخانه کنفرانس دانشجویی برق 2889 دانشکده مهندسی
540 سیامک دخانی 3242 ساختمان نانو اساتید دانشکده منابع طبیعی
541 درمانگاه 2591
542 محمد درمسجدی آرانی بازنشسته
543 مهدی دشت بزرگی 2738 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه مدیرگروه ادیان وفلسفه
544 صادق رجایی 2812 درب ورودی شماره 2 مسئول دفتر امور کنسولی دانشجویان اتباع خارجی
545 دفتر نهاد 2661 خوابگاه خواهران
546 2646 خوابگاه خواهران دفتر سرپرستی
547 دفترگروه جامعه شناسی 3719 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه
548 حسن دقیق 2363 دانشکده ریاضی رئیس دانشکده ریاضی
549 حسن دقیق 2360 دانشکده ریاضی گروه ریاضی
550 جواد دقیق 3140 دانشکده معماری وهنر کارشناس آموزش دانشکده معماری وهنر
551 اصغر دقیق بازنشسته
552 احسان جوادیان 2183 سازمان مرکزی هیئت ممیزه
553 مهدی دهقانی 3061 دانشکده ریاضی گروه ریاضی محض (آنالیز)
554 محمدرضا منصورنیا 2386 دانشکده شیمی رئیس دانشکده شیمی
555 حسین دهقانی 2304 دانشکده علوم آزمایشگاه تحقیقاتی (شیمی)
556 محمدرضا منصورنیا 2340 دانشکده شیمی گروه شیمی معدنی
557 حسین دهقانی آرانی کتابخانه مرکزی
558 رضا دهقانی بیدگلی 3240 ساختمان نانو عضو هيئت علمي گروه مهندسي طبيعت(گياهان دارويي)
559 دانشجویان دکترای فیزیک 3067 دانشکده فیزیک دانشجویان دکترای فیزیک
560 داریوش دیده بان 3462 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر هیئات علمی گروه برق و الکترونیک
561 جواد دیواندری 3134 دانشکده معماری وهنر دفترمشاورعمرانی رئیس دانشگاه
562 جواد دیواندری 3162 دانشکده معماری وهنر اساتید گروه معماری
563 علیرضا ذبیحی 2295 سازمان مرکزی کارشناس مسئول حراست دانشجویی
564 علیرضا ذبیحی 2188 سازمان مرکزی کارشناس حراست اسناد
565 فاطمه ذبیحی 3050 دانشکده علوم گروه ریاضی
566 محمدرضا رئوفی مهر 2215 سازمان مرکزی کارگزینی
567 رئیس دانشکده 3222 ساختمان نانو منابع طبیعی و علوم زمین
568 رئیس دانشکده فیزیک 2322 دانشکده فیزیک رئیس دانشکده فیزیک
569 عباس رئیسی 2219 سازمان مرکزی کارگزینی
570 عادل رئیسی 2358 دانشکده شیمی مدیر گروه شیمی فیزیک
571 عادل رئیسی 2289 سازمان مرکزی مدیریت گروه برنامه ریزی , تحول و پایش آموزش
572 عادل رئیسی وانانی 3047 دانشکده علوم آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی فیزیک
573 محمد راحمی نوش آبادی 2200 سازمان مرکزی مشاور رئیس ومدیرامورحقوقی وقراردادها ورسیدگی به شکایات
574 جواد راد بازنشسته
575 سیدمحمد راستگوفر دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه گروه ادبیات فارسی
576 رانندگان شرکت واحد نقلیهُ 2557 نقلیهُ رانندگان شرکت واحد
577 احمد رجب زاده 2545 سلف سرویس مامور خرید تغذیه
578 زینب رحمانی 3053 دانشکده فیزیک مدیرگروه آموزشی لیزر وفوتونیک
579 قدرت ا... رحمانی مهر 2368 دانشکده ریاضی مسئول دفتر گروه هاي دانشكده علوم رياضي
580 احمدرضا رحمتی 3429 دانشکده مهندسی مکانیک اساتید گروه حرارت و سیالات
581 علیرضا رحیمی 3283 مركز نوآوري و تجاري سازي هیات علمی پژوهشکده انرژی
582 علی رحیمی 3715 دانشکده علوم انسانی وحقوق مسئول آموزش دانشکده علوم انسانی وحقوق
583 علی رحیمی
584 محسن رحیمی 3469 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر اساتید گروه مهندسی برق قدرت
585 موسی خلفی 3708 دانشکده علوم انسانی وحقوق عضو هيأت علمي گروه آموزشي علوم ورزشي
586 محمدرضا رئوفی مهر 4115 voipهمراه اداره کارگزینی
587 سیدحسین رسا 2381 دانشکده شیمی گروه شیمی
588 سیدحسین رسا بازنشسته بازنشسته
589 پرویز رستگارجزی 2722 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه مدیرگروه علوم قرآن وحدیث
590 سوسن رسول زاده . . بازنشسته
591 امیرحسین رسول نیا 2771 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه رئیس دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه
592 محسن رسولی بازنشسته
593 فاطمه رصافیان 2243 سازمان مرکزی حوزه ریاست
594 رضا دهقانی 3240 ساختمان نانو رئیس آزمایشگاههای مرکزی
595 سید شهاب الدین بنی طبا 4024 voipهمراه دفتر فنی
596 حسن رضازاده بازنشسته
597 مهران رضایی 2832 مجتمع کارگاهها آزمایشگاه تحقیقاتی مهندسی شیمی
598 مرتضی رضایی بازنشسته
599 مهران رضایی 2469 دانشکده شیمی اساتید شیمی
600 . .
601 محمد رضایی 2403 دانشکده مهندسی آبدارخانه دانشکده مهندسی
602 حمیدرضا رضایی زارع 2285 سازمان مرکزی نظام وظیفه
603 سید حسین علوی 2159 سازمان مرکزی سرپرست اداره اموال وانبار
604 محمد تقی رضوان 2447 دانشکده مهندسی مدیر گروه مهندسی صنایع
605 امیرحسین رضوانی 2196 سازمان مرکزی تاسیسات
606 زهرا رضوانی 2301 دانشکده علوم اساتید گروه بیوتکنولوژی
607 سیدهادی رضوی 2214 سازمان مرکزی رئیس اداره کارگزینی
608 سید محمد رضویان 2428 دانشکده مهندسی مدیرگروه مهندسی معدن
609 حسن رعیت مقدم 2547 کارگاههای معماری وهنر کارشناس صنایع دستی
610 حسینعلی رفیعی پور 3092 دانشکده علوم آزمایشگاه بیوتکنولوژی
611 حسینعلی رفیعی پور 2595 دانشکده علوم آزمایشگاه بیوتکنولوژی
612 عبدالعلی رمضانی 2895 دانشکده فیزیک معاون تحصیلات تكمیلی دانشكده
613 حسین رمضانی . دانشکده ادبیات کارشناس دفترنهاد
614 محمد رمضانی بازنشسته
615 رضا رمضانی آرانی 2389 دانشکده فیزیک اساتیدگروه فیزیك ذرات بنیادی و نظریه میدان
616 سید هادی بهشتیان 2147 سازمان مرکزی طرح وبرنامه
617 محمد رمضانی علوی 2560 تربیت بدنی مدیر تربیت بدنی
618 احمد رمضانی مقدم 2576 دانشکده فیزیک معاون آموزشي دانشكده فيزيك
619 احمد رمضانی مقدم 2579 دانشکده فیزیک گروه فیزیک
620 معصومه رنجبر کتابخانه مرکزی
621 ابوالفضل رنجبر 3241 ساختمان نانو اساتید دانشکده منابع طبیعی
622 امیر حسین مدنی 2725 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجی معاون پژوهش فناوری وکارآفرینی
623 مسعود رهایی فرد . . .
624 جواد خسروی 2248 سازمان مرکزی مسئول نهاد رهبری در دانشگاه
625 اشرف روحانی 3767 دانشکده علوم انسانی كارشناس آموزش پرديس خواهران
626 رضا روحانی 2736 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه گروه ادبیات فارسی
627 حسن رودی . . بازنشسته
628 سیداحسان روزمه 2345 دانشکده فیزیک آزمایشگاه اپتیک
629 سیداحسان روزمه 2568 دانشکده فیزیک مدیرگروه فیزیک ماده چگال
630 سیداحسان روزمه . دانشکده فیزیک آزمایشگاه مغناتوامپدانسGMI
631 پارک علم و فناوري غياث الدين جمشیدكاشاني پارک علم و فناوري غياث الدين جمشیدكاشاني 55444772 پارك علم و فناوري غياث الدين جمشیدكاشاني كارشناس پارك علم و فناوري غياث الدين كاشاني
632 ریاست داشکده مهندسی 2450 داشکده مهندسی ریاست
633 ریاست دانشکده معماری وهنر 3131 دانشکده معماری وهنر
634 رییس دانشکده ادبیات 2770 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه رییس دانشکده ادبیات
635 2562 تربیت بدنی مسئول استخر دانشگاه
636 عباس زارعی 2731 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجی اساتیدگروه زبان انگلیسی
637 محمدشریف زارعی 3419 دانشکده مهندسی مکانیک گروه مهندسی مکانیک (طراحی جامدات)
638 مصطفی زاهدی فر 2344 دانشکده فیزیک آزمایشگاه فیزیک هسته ای
639 مصطفی زاهدی فر 3214 ساختمان نانو اساتیدپژوهشکده نانو
640 مصطفی زاهدی فر 3207 ساختمان نانو آزمایشگاه لایه نشانی حرارتی وآنالیزسلولهای خو
641 مصطفی زاهدی فر 2577 دانشکده فیزیک گروه فیزیک
642 عباس زراعت 3731 دانشکده علوم انسانی وحقوق اساتید گروه حقوق
643 فرهاد زمانی 3056 دانشکده فیزیک اساتید گروه فیزیك
644 سروش زمانی مقدم بازنشسته
645 حمیدرضا جمعدار 4127 voipهمراه كارشناس مسؤول دفتر همكاري هاي بين الملل
646 اصغر زنجیرزن 2230 سازمان مرکزی مدیر امور مالی
647 حمیدرضا زنگنه 2573 دانشکده فیزیک مدیر گروه لیزر و فوتونیك
648 زهره زهرایی 3381 ساختمان ارشدی آزمایشگاه بیوتکنولوژی
649 زهره زهرایی 2396 دانشکده شیمی گروه بیوتکنولوژی
650 زهره زهرایی 2314 دانشکده علوم آز زیست گیاهی
651 نرجس زیبایی 3372 ساختمان ارشدی آزمایشگاه تحقیقاتی فرش
652 2956 کارگاههای معماری آزمایشگاه رنگرزی
653 نرجس زیبایی 3374 ساختمان ارشدی آزمایشگاه کنترل کیفیت فرش
654 نرجس زیبایی 3373 ساختمان ارشدی آزمایشگاه رنگرزی فرش
655 محمود ساجدی 2241 سازمان مرکزی مسئول دفترمعاونت آموزشی
656 سید ابوالفضل سادات الحسینی . بازنشسته
657 سید حسین سادات الحسینی 2192 سازمان مرکزی طرحهای عمرانی
658 حسن جعفری 2298 سازمان مرکزی مسئول دفترحراست
659 سید مهدی سادات فر 2180 سازمان مرکزی رئیس اداره عمومی
660 سید مجتبی ساداتی 2520 مجتمع مرکزی پسران متصدی خوابگاه
661 سیدابراهیم ساعتچی . . بازنشسته
662 علی ساعتی 3714 دانشکده علوم انسانی وحقوق آموزش
663 هادی ساعتی 2545 سلف سرویس امور دانشجویی
664 سالن کنفرانس 3133 دانشکده معماری وهنر
665 سایت خوابگاهها 2645 خوابگاه خواهران
666 محسن شکرریز 2484 دانشکده مهندسی رئیس گروه آمار و اطلاعات
667 سایت ارشد 2487 دانشکده مهندسی
668 جعفر سایه آفتابی 2124 سازمان مرکزی روابط بین الملل
669 سعید سلطان محمدی 2171 سازمان مرکزی مدیر پژوهشی
670 مجید سبزپوشان 3435 دانشکده مهندسی مکانیک گروه مهندسی مکانیک سیالات
671 مهدی سبزواری 3049 دانشکده ریاضی گروه ریاضی کاربردی
672 حمزه سبزیان 2505 انتظامات کارشناس انتظامات
673 ستادتوسعه دانشگاه 3024 دانشکده علوم ستادجذب کمکهای مردمی
674 فکس ستادتوسعه دانشگاه 3025 دانشکده علوم ستادجذب کمکهای مردمی
675 روح الله میرزایی 2260 سازمان مرکزی معاون دانشجویی
676 حسین ستار 2720 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجی اساتید گروه معارف
677 مسلم ستوده خواه 3046 دانشکده علوم گروه شیمی معدنی
678 محمد مزدیانفر 2261 سازمان مرکزی حسابداری دانشجویی
679 حمزه ملکیان 2218 سازمان مرکزی اداره رفاه کارکنان
680 حسین کرباسی 4801 کتابخانه مرکزی کتابدار
681 عبدالله سعادت 2543 تربیت بدنی دفتر گروه علوم ورزشی
682 محمدرضا آدینه 4369 voipهمراه مرکزرایانه وفناوری اطلاعات
683 سیدمرتضی سعادتدار بازنشسته
684 عباس سعادتمندی 2361 دانشکده ریاضی گروه ریاضی
685 ابوالفضل خدمتی 4363 voipهمراه مرکزرایانه وفناوری اطلاعات
686 شهریار سعیدیان بازنشسته
687 روح الله کاظمی 2948 خانه فرهنگ کارشناس تشکلها ونشریات دانشجویی
688 سعید سلطانی محمدی 2441 دانشکده مهندسی گروه معدن
689 2156 سازمان مرکزی حسابداری
690 بهزاد سلطانی 3426 دانشکده مهندسی مکانیک گروه مهندسی مکانیک جامدات
691 سعید سلطانی 0 ساختمان نانو رئیس دانشکده مجازی
692 زینب سلطانی 3050 دانشکده ریاضی اساتید گروه ریاضی
693 سلف برادران 2546 سلف برادران
694 سلف خواهران 2549 سلف خواهران
695 سلف کارمندی (آزاد) 2599 سلف سرویس سلف سرویس
696 ملیحه سلمانی 3415 دانشکده مهندسی مکانیک آموزش دانشکده مهندسی مکانیک
697 فاطمه سلمانی 2277 سازمان مرکزی بایگانی دانش آموختگان
698 مهران سهراب زاده بازنشسته
699 منصور سیاح . دانشکده ادبیات گروه تربیت بدنی
700 سیدعبدالکریم سیادت . سازمان مرکزی طرح وبرنامه کارشناس بهره وری
701 محمد سیدپور 2269 سازمان مرکزی کارشناس امور قراردادهای دانشگاه
702 مرتضی سیدهاشم 2319 دانشکده شیمی منشی دانشکده شیمی
703 مرتضی سیدهاشم 2397 دانشکده شیمی مسئول دفتر دانشکده شیمی
704 سیدمهدی سیدی 2341 دانشکده فیزیک تکنیسین آزمایشگاه فیزیک1
705 سیدعباس سیدی آرانی دانشکده علوم انسانی وحقوق اساتید گروه حقوق
706 سادات سیدی پور 2419 دانشکده مهندسی آزمایشگاه آی تی
707 محسن سیفی 2743 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه گروه ادبیات عرب
708 محسن شاطریان 3232 ساختمان نانو اساتید دانشکده منابع طبیعی
709 محمود شاطریان 3736 دانشکده علوم انسانی وحقوق مدیرگروه آموزشی حقوق
710 سیدحسین حسینی 4265 voipهمراه
711 حسین شاهرودیان سازمان مرکزی طرحهای عمرانی
712 عباس شایان فر بازنشسته
713 حمیدرضا جیحانی 3165 دانشکده معماری وهنر مدير گروه پژوهشي معماري وهنر مركز پژوهشي كاشان شناسي
714 مهدی شبانی نوش آبادی 3047 دانشکده علوم آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی فیزیک
715 مهدی شبانی نوش آبادی 2357 دانشکده شیمی اساتید گروه شیمی
716 لیلا شجاعی زاده 2501 دانشکده علوم مسئول آموزش دانشکده ریاضی
717 رضا شجری 2747 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه گروه ادبیات فارسی
718 حمید شرافتیان بازنشسته
719 شرکت تعاونی 2400 شرکت تعاونی مصرف
720 شرکت خدماتی 2553 ساختمان سفید شرکت خدماتی
721 دفتر شرکت فضای سبز 2883 ساختمان سفید خدمات فضای سبز
722 احمد شریف دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه گروه الهیات
723 زهرا شریف فر 3139 دانشکده معماری وهنر مرکز اسناد و تحقیقات علمی و معماری
724 کیوان شریف مرادی 3757 دانشکده علوم انسانی وحقوق مدیر گروه تربیت‌ بدنی
725 نفیسه شریفی 3057 دانشکده فیزیک گروه لیزر و فوتونیك
726 محمد حسین شریفی 2258 سازمان مرکزی مسئول تنظیم اسناد
727 زهرا شریفی 2450 دانشکده مهندسی مسئول دفتر دانشکده
728 نفیسه شریفی 3261 ساختمان نانو آزمایشگاه تحقیقاتی نانواپتوالكترونیك و فوتونی
729 رضا بیدگلیان 2103 سازمان مرکزی ابدارخانه اداری
730 زهره شعار 2233 سازمان مرکزی کارشناس حسابداری
731 حسین شعبانی زاد بازنشسته
732 قاسم شفیعی دانشکده علوم انسانی وحقوق هیأت علمی/گروه حقوق
733 خلیل شفیعی . .
734 علیرضا صالحی نژاد 2202 سازمان مرکزی كارشناس امور حقوقي
735
736 مهدی شفیعی 2284 سازمان مرکزی نقل وانتقالات
737 محمدرضا شمس 2740 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه گروه زبان انگلیسی
738 افسانه شمس 2718 دانشکده ادبیات و زبانهای خارجه کارشناس مسئول آموزش
739 مهدی شمس 2334 دانشکده ریاضی گروه آمار و کاربردها
740 عباس شکاری بازنشسته
741 محسن شکرریز 2485 دانشکده مهندسی مرکز رایانه مهندسی
742 علی نجفی ایوکی 2271 سازمان مرکزی مدیرآموزش
743 قنبرعلی شیخ زاده 3424 دانشکده مهندسی مکانیک معاون آموزشی دانشکده مهندسی مکانیک-اساتید گروه مکانیک
744 ولی ا... شیخیان . . بازنشسته
745 علی اصغر شیره پز دانشکده مدیریت و اقتصاد
746 زهرا صابری . دانشکده ریاضی اساتیدریاضی
747 مجتبی صادق آرانی 2158 سازمان مرکزی مسئول حسابداری انبار مرکزی و فنی
748 عباس صادق زاده 2492 دانشکده مهندسی مدیرگروه مهندسی مواد
749 عباس صادق زاده 3392 ساختمان ارشدی آزمایشگاه تحقیقاتی مهندسی مواد
750 امیرحسین صادقپور 3129 دانشکده معماری وهنر اساتید گروه معماری
751 احسان صادقی
752 محمد حسین صادقی بازنشسته بازنشسته
753 زهرا صادقی 3726 دانشكده علوم انسانی و حقوق اساتید گروه مدیریت و کارآفرینی
754 احسان صادقی بازنشسته
755 احسان صادقی 3043 دانشکده فیزیک اساتید گروه فیزیک
756 ستار صادقی ده چشمه انتقالی
757 علی نجفی ایوکی 4107 voipهمراه مدیرآموزش
758 تاسیسات مهندسی برق وکامپیوتر 3402 ساختمان ساتر تاسیسات
759 محمدرضا منصورنیا . voipهمراه رئیس دانشکده شیمی
760 غلامرضا صالح علوی بازنشسته
761 محمد علی چاپی 2564 تربیت بدنی مسئول سالنهای تربیت بدنی
762 عبدالحسین صانعی نژاد بازنشسته
763 عباس صانعی نژاد 3353 ساختمان ارشدی كارشناس مركز رايانه و فناوري اطلاعات
764 مجید صانعی نژاد 3400 دانشکده مهندسی مکانیک و برق و کامپیوتر مسئول دفتر دانشکده مهندسی مکانیک-برق و کامپیوتر
765 داوود صانعی نژاد - بازنشسته
766 حسین صباغیان بیدگلی 3467 دانشکده برق و کامپیوتر گروه مهندسی کامپیوتر
767 محمد صبوری 2806 کتابخانه علوم انسانی آبدارخانه
768 مجید صدوقی 3750 دانشکده علوم انسانی وحقوق اساتیدگروه روان شناسی
769 وحید صدوقی 2113 سازمان مرکزی كارشناس مسئول آموزش كاركنان
770 غلامحسین صدیفیان 2406 دانشکده مهندسی گروه مهندسی شیمی
771 فریبرز صدیق ارفعی 3751 دانشکده علوم انسانی وحقوق گروه روان شناسی
772 مهدی صدیقی 2161 سازمان مرکزی حسابداری ستادتوسعه
773 ایرج صفایی 55723355 نیاسر رصدخانه مرکزی دانشگاه
774 ایرج صفایی 3380 ساختمان ارشدی دفتر رصدخانه
775 ایرج صفایی 55723356 نیاسر فکس رصدخانه مرکزی دانشگاه
776 جواد صفایی قمی 2849 دانشکده علوم آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی آلی
777 جواد صفایی قمی 2385 دانشکده شیمی گروه شیمی
778 جواد صفری بازنشسته
779 محسن نیازی 3737 دانشکده علوم انسانی وحقوق ریاست دانشکده علوم انسانی وحقوق
780 نرگس مسگری 2167 سازمان مرکزی كميسيون موارد خاص و انضباطي
781 غلامرضا صفری بازنشسته
782 سید علی گلساز 3359 ساختمان ارشدی كمك كارشناس سخت افزار مركز رايانه
783 عبدا... رمضانی 2146 سازمان مرکزی کارشناس مسئول برنامه وبودجه
784 سیدسعید سیدبهشتی 2169 سازمان مرکزی کارشناس ارتباط با صنعت و جامعه
785 مسعود صلواتی نیاسر 3028 دانشکده شیمی آزمایشگاه پژوهشی شیمی معدنی
786 مسعود صلواتی نیاسر 2383 دانشکده شیمی گروه شیمی
787 محمد مزدیان فر 2261 سازمان مرکزی صندوق قرض الحسنه دانشجویی فاطمه الزهرا
788 روح ا... صیادی نژاد 2743 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه گروه ادبیات عرب
789 محسن طاعتی 4282 مرکزنوآوری وتجاری سازی مدیر امور اقتصادی و سرمایه گذاری
790 مهدی طالبی 2116 سازمان مرکزی روابط عمومی
791 مهدی طالبی 2927 سالن فیض مسئول آمفی تاتر
792 سیدعباس طاهر 3455 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر اساتید گروه مهندسی برق
793 حمیدرضا طاهرزاده 2208 سازمان مرکزی امورمالی اعتبار هیئت علمی
794 حسین حیدری 2719 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجی اساتید گروه ادیان وفلسفه
795 زهرا سادات طاهری 2750 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجی مدیرگروه آموزشی زبان انگلیسی
796 بیژن طاهری 2422 دانشکده مهندسی اساتید گروه مهندسی معدن
797 امیرحسین طحان 2097 مرکز مشاوره آبدارخانه
798 حسین طحانی 2520 خوابگاه مرکزی کارشناس امور خوابگاه ها
799 حسن طحانی - - بازنشسته
800 2151 سازمان مرکزی مسئول دفتر كميسيون مهندسي و عضو هيأت مميزه
801 حسین طرفدار . . بازنشسته
802 زینب طلوعی 2301 دانشکده علوم اساتید گروه بیوتکنولوژی
803 علی طهماسبی نوش آبادی 3362 ساختمان ارشدی کارشناس برنامه نویس کامپیوتر
804 اعظم طوقانیان 2833 خانه فرهنگ کارشناس فرهنگی
805 بهزاد طولمی نژاد . . .
806 داوود ظریفی 3470 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر اساتید گروه مهندسی برق مخابرات
807 مرتضی عابدینی 2455 دانشکده مهندسی گروه مهندسی متالوژی
808 رضا عابدینی . . بازنشسته
809 علی عارف منش 3422 دانشکده مهندسی دکتر ساتر مهندسی مکانیک گروه تبدیل انرژی
810 محمد عارفی 3405 دانشکده مهندسی مکانیک گروه مهندسی مکانیک جامدات
811 سید حسین حسینی بازنشسته بازنشسته
812 بابک عالمی 3148 دانشکده معماری وهنر گروه معماری
813 علی عالی انوری 2417 دانشکده مهندسی گروه مهندسی معدن
814 نرجس سادات توفیقی 4266 سازمان مرکزی کارشناس کمیته انضباطی
815 امیرحسین عامری راد 2226 سازمان مرکزی رئیس اداره دانش آموختگان
816 مهدیه عباس زاده 2281 سازمان مرکزی كارشناس پذيرش و ثبت نام
817 فرشته دهقانی 3406 دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر مدیرگروه مهندسی هوش مصنوعی
818 فاطمه عباسی کتابخانه مرکزی
819 علی عباسی 2817 مجتمع کارگاههای مهندسی آزمایشگاه ارتعاشات
820 آسیه عباسی 2260 سازمان مرکزی مسئول دفتر معاونتهای فرهنگی و دانشجویی
821 علی عباسی 2458 دانشکده مهندسی آزمایشگاه مقاومت
822 علی عباسی 2464 مجتمع کارگاههای مهندسی کارگاه جوشکاری
823 مصطفی عباسی مقدم بازنشسته
824 محمد عباسیان 3417 دانشکده مهندسی مسئول آموزش دانشکده مهندسی برق والکترونیک
825 علی اکبر عباسیان 3436 دانشکده مهندسی مکانیک اساتید گروه مهندسی مکانیک حرارت و سیالات
826 فرج ال... عبدالعالی 2816 ساختمان سفید تعاونی مسکن
827 علی اکبر عبدالله زاده 2420 دانشکده مهندسی گروه مهندسی معدن
828 علی اکبر عبداله زاده 0 .
829 حسین عبدالهی . . بازنشسته
830 عباس عبدلی 3063 دانشکده فیزیک اساتید گروه فیزیك
831 امیرحسین عامری 4026 voipهمراه رئیس اداره دانش آموختگان
832 ابوالفضل عرب بیگی 3157 دانشکده معماری وهنر گروه صنایع دستی
833 محمد عربی بازنشسته
834
835 فاطمه عربی 2896 دانشکده معماری وهنر مسئول برنامه ریزی طرح کلان(پژوهشکده انرژی)
836 محبوبه عربی مفرد 3256 ساختمان نانو مسئول آموزش دانشکده مجازی
837 احمد نامور 4272 voipهمراه رئیس اداره ثبت نام
838 مجید عباسپور 2981 کتابخانه بنیاد مطهر كتابدار
839 - - 2474 دانشکده مهندسی کارشناس برق و کامپیوتر
840 محمدمهدی عسگرنژاد 2231 سازمان مرکزی مسئول دفتر معاونت اداری ومالی ومدیریت منابع انسانی وپشتیبانی
841 علی خدایی 2105 سازمان مرکزی آبدارخانه آموزش
842 جلال عسگری 2379 دانشکده ریاضی گروه ریاضی
843 خوابگاه عصار 2608 خوابگاه عصار دفترمتصدیان خوابگاه متاهلین
844 محمد عصاری
845
846 مهدی عطاری 2227 سازمان مرکزی متصدی بایگانی اداره دانش آموختگان
847 سعید عطاریه . . بازنشسته
848 محمدرضا معصومی 3284 مركز نوآوري و تجاري سازي مسئول دفتر و كارشناس مركز كارآفرینی
849 حورا علایی کتابخانه مرکزی
850 محمد علائی آرانی 2173 سازمان مرکزی کارشناس حوزه معاونت پژوهشی
851 سوسن علایی 2207 سازمان مرکزی متصدی بایگانی اداره دانش آموختگان
852 آزمایشگاه علوم کامپیوتر 2305 دانشکده ریاضی آزمایشگاه علوم کامپیوتر
853 حسین رضادخت 3145 دانشکده معماری و هنر کارشناس گروهها
854 محمد علی اکبری 2283 سازمان مرکزی حسابدار عامل حوزه آموزشي
855 سیما علیخان زاده آرانی ساختمان نانو اساتیدپژوهشکده نانو
856 2535
857 خوابگاه دانشجویی آقایان 4535 سرای شهید احمدی روشن خوابگاه پسران
858 علی عمرانی پور 3142 دانشکده معماری وهنر اساتیدرشته معماری
859 سیدمحمود انتظام 4414 voipهمراه مسئول آموزش دانشکده مهندسی مکانیک
860 عمومی آموزش 2206 سازمان مرکزی عمومی
861 همگانی عمومی 2934 ورودی ماشین رو
862 همگانی عمومی 2938 دانشکده شیمی ورودی دانشکده شیمی
863
864 همگانی عمومی 2980 تربیت بدنی
865 همگانی عمومی 2569 خوابگاه برادران خوابگاه برادران
866 همگانی عمومی 2931 دانشکده ادبیات عمومی
867 همگانی عمومی 2935 درب اصلی
868 همگانی عمومی 2593 خوابگاه احمدی روشن
869 همگانی عمومی 2939 دانشکده علوم عمومی آمفی تاتر
870 همگانی عمومی 2937 خوابگاه
871 همگانی عمومی 2897 دانشکده مهندسی
872 همگانی عمومی داخل خوابگاه 2685 خوابگاه خواهران بلوک4
873 همگانی عمومی داخل خوابگاه 2687 خوابگاه خواهران بلوک6
874 همگانی عمومی داخل خوابگاه 2688 خوابگاه خواهران بلوک7
875 همگانی عمومی داخل خوابگاه 2689 خوابگاه خواهران بلوک8
876 همگانی عمومی داخل خوابگاه 2686 خوابگاه خواهران بلوک5
877 طاهره عمیدی فر 3131 دانشكده معماري و هنر مسئول دفتر رئيس دانشكده
878 مهدی غضنفری 2399 دانشکده فیزیک عضو هيئت علمي گروه آموزشي فيزيك هسته اي
879 محمد جواد غفارزاده 2198 سازمان مرکزی مسئول تاسیسات
880 عبدالرسول غفاری بازنشسته
881 ناهید جمالی 4002 voipهمراه مسئول آموزش وامورپژوهشی پژوهشکده نانو
882 فاطمه غفاری 3760 پردیس خواهران مسئول دفتر رياست پرديس خواهران
883 زهراسادات غفوری 2237 سازمان مرکزی رئیس اداره حقوق و مزایا
884 سیدمهدی غفوری 3716 دانشکده علوم انسانی وحقوق كارشناس خدمات آموزشي
885 نبی ال... غلامی
886 علی غلامی 2394 دانشکده علوم آزمایشگاه UVIR
887 علی غلامی 2380 دانشکده شیمی گروه شیمی
888 احمد غلامی 0000 .
889 یونس غلامی 3239 ساختمان نانو اساتید منابع طبیعی وعلوم زمین
890 فاطمه غلامی 2297 سازمان مرکزی کارشناس دانشجویی حراست خواهران
891 حسن غیاثی 3137 ساختمان مرحوم اسلامی مرکز رایانه دانشکده معماری و هنر
892 حسن غیرتی بازنشسته
893 صدیقه فاطری 2279 سازمان مرکزی کارشناس مسئول ثبت ، تطبيق و كنترل نمرات
894 عاطفه فاطمیه 2228 سازمان مرکزی اداره دانش آموختگان
895 فاکس 2139 سازمان مرکزی فاکس دبیرخانه جذب هیئت علمی
896 فاکس گروه ریاضی 2332 دانشکده علوم
897 علیرضا فرجی 2917 مجتمع کارگاهها آزمایشگاه کنترل صنعتی
898 محمدرضا فتاح 2437 مجتمع کارگاهها آزمایشگاه الکترونیک
899 غلامحسین فتح تبار 2369 دانشکده ریاضی گروه ریاضی
900 محسنعلی فتحعلی زاده بازنشسته
901 فائزه فخره - سازمان مرکزی ستاد توسعه
902 فاطمه فخری بازنشسته
903 عباسعلی فراهتی 2711 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه گروه معارف اسلامی
904 فرشته دهقانی 3489 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر مدیر گروه مهندسی کامپیوتر
905 محسن فرجی 55444772 پارک علم وفناوری غیاث الدین جمشید کاشانی عامل مالی پارک علم وفناوری غیاث الدین جمشید کاشانی
906 حسین فرجی 2862 مجتمع کارگاهها آزمایشگاه XRD گروه معدن
907 علیرضا فرجی 3464 ساختمان ساتر عضو هيئت علمي گروه مهندسي برق -كنترل
908 مریم صالحی مقدم 2262 ساختمان رفاه دانشجویی کارشناس خدمات رفاه دانشجویی
909 احمدعلی فرزاد 2263 ساختمان رفاه دانشجویی امور دانشجویی
910 اکبر فرزانگان . . .
911 محسن فرشته 2550 اتاق جنب درمانگاه کارشناس مسئول سرای(خوابگاه) دانشجویی برادران
912 حمیدرضا فرشچی 3147 دانشکده معماری وهنر اساتید گروه معماری
913 محبوبه فرشچی بازنشسته بازنشسته
914 روح الله فرقدان 3066 دانشکده فیزیک گروه فیزیک ماده چگال
915 حمیدرضا فرنوش 2491 دانشکده مهندسی گروه مهندسی متالوژی
916 علی فرهادیان 3727 دانشکده علوم انسانی و حقوق رياست دانشكده علوم مالي، مديريت و كارآفريني
917 فروشگاه لباس 2602 خوابگاههای خواهران
918 مهین فریدونی 2477 دانشکده مهندسی کارشناس مسئول آموزش مهندسی شیمی معدن عمران متالوژی صنایع
919 سیدعلی گلساز 4359 voipهمراه كمك كارشناس سخت افزار مركز رايانه
920 حسن فلاح بازنشسته
921 فریدون فلاح . بازنشسته
922 محمد خدایی 4390 voipهمراه مسئول آموزش پردیس بین الملل و دانشجویان خارجی
923 علیرضا آقایی 3446 دانشکده مهندسی مکانیک هیئت علمی دانشکده مهندسی مکانیک گروه حرارت و سیالات
924 سیدعلیرضا فولادی 2748 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه گروه ادبیات فارسی
925 فکس 2772 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه فکس دانشکده ادبیات وزبانهای خارجی
926 فکس دانشکده 2777 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه
927 فکس دانشکده مهندسی 2424 داشکده مهندسی
928 فکس دفتر ریاست 2112 سازمان مرکزی مدیر دفترریاست
929 فکس دفترآموزش 2242 سازمان مرکزی دفترآموزش
930 فکس ریاست دانشکده معماری وهنر 3132 دانشکده معماری وهنر
931 فکس گروههای آموزشی 2570 دانشکده فیزیک گروه فیزیک
932 فکس مجله عرفان 2767 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه فکس مجله عرفان
933 فکس معاونت پژوهشی 2177 سازمان مرکزی
934
935 محسن نیازی 55460333 پردیس خواهران رئیس پردیس خواهران
936 محسن قاسم پور
937
938 2259 سازمان مرکزی عامل مالی تدارکات
939 احمدرضا قاسمی خوزانی 3430 دانشکده مهندسی مکانیک گروه مهندسی مکانيک جامدات
940 هدی قاسمیه 3227 ساختمان نانو اساتید دانشکده منابع طبیعی وعلوم زمین
941 احسان قدرت الهی 2742 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه گروه ادیان وفلسفه
942 سیدعبدالجابر قدرتیان کاشان 3729 دانشکده علوم انسانی و حقوق اساتید گروه مدیریت و کارآفرینی
943 زهرا قدیری فرد سازمان مرکزی كارشناس نرم افزار مركز رايانه و فناوري اطلاعات
944 مصطفی کامران منش 2193 سازمان مرکزی دفتر فنی _ کارشناس تعمیرات و نگهداری
945 محسن قرآنی نیا 2194 سازمان مرکزی کارشناس مسئول فضای سبز
946 حسین قربانپور 3253 ساختمان نانو مدیرانتشارات
947 علی قربانپور 3434 دانشکده مهندسی مکانیک رئیس دانشکده مهندسی مکانیک
948 حسین قربانپور 2756 دانشکده زبانهای خارجه
949 حمید قربانی 3059 دانشکده ریاضی گروه آمار و کاربردها
950 سید محمدباقر قریشی 2398 دانشکده فیزیک اساتیدگروه فیزیك
951 عمومی . 2290 سازمان مرکزی راهرو آموزش
952 سیدمحمدباقر قریشی 2342 دانشکده علوم آزمایشگاه فیزیک2
953 سیدمحمدباقر قریشی 3391 ساختمان ارشدی آزمایشگاه سلولهای خورشیدی نانوساختار
954 روح الله فرقدان 2539 دانشکده فیزیک آزمایشگاه فیزیک محاسباتی
955 سیدمهدی قریشی 2375 دانشکده شیمی مدیر گروه شیمی تجزیه
956 سیدمهدی قریشی 2395 دانشکده شیمی آزمایشگاه شیمی
957 سیدمهدی قریشی 2352 دانشکده شیمی آزمایشگاه شیمی تحقیقاتی
958 رضا قزاآنی . . بازنشسته
959 فتحعلی قشقایی فر 3174 دانشکده معماری و هنر اساتید گروه فرش
960 علی رحیمی دانشکده علوم انسانی وحقوق مسئول آموزش دانشکده علوم انسانی وحقوق
961 رضا قضاوی 3222 ساختمان نانو رئیس دانشکده منابع طبیعی وعلوم زمین
962 سعید قماشی 3730 دانشکده علوم انسانی وحقوق اساتیدگروه حقوق
963 اصغر قنایی . . بازنشسته
964 امیر قنبرپورنصرتی 2561 تربیت بدنی اساتید تربیت بدنی
965 لیلا قنبری 3050 دانشکده ریاضی اساتیدریاضی
966 محمد قنبری 3044 دانشکده شیمی اساتید گروه شیمی آلی
967 منصوره قوام 3245 ساختمان نانو اساتید دانشکده منابع طبیعی
968 گروه عمران 2436 دانشکده مهندسی
969 گشت انتظامات برادران 2594 دانشکده علوم
970 رضا گل حسینی 2402 دانشکده مهندسی گروه مهندسی شیمی
971 سعید گلابی 3425 دانشکده مکانیک اساتید گروه مکانیک جامدات وساخت وتولید
972 جواد صفایی قمی 2162 سازمان مرکزی معاون فرهنگی(مشاور رئیس دانشگاه درامور فرهنگی واجتمایی )
973 مرضیه قوام 2268 دانشکده علوم بنیاد حامیان دانشگاه
974 امیرمحمد گلابی
975 محسن ایرانی 4280 مركز نوآوري و تجاري سازي معاونت نوآوری و اقتصادی
976 قاسم گلی 2246 سازمان مرکزی ثبت سوابق تحصیلی
977 سلمان گلی 3456 دانشکده برق و کامپیوتر گروه مهندسی کامپیوتر
978 بابک گنجی 3472 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر اساتید گروه مهندسی برق قدرت
979 محمد گنجی 3748 دانشکده علوم انسانی و حقوق مدیرگروه آموزشی علوم اجتمایی
980 سجاد جهانبخت 4441 voip همراه معاون آمورشی دانشکده برق وکامپیوتر
981 فرانک گودرزی 2919 دانشکده ریاضی مدیرگروه آماروکاربردها
982 طاهره لطفی 2094 مرکز مشاوره
983 محمد لطفی . . بازنشسته
984 زهراسادات لطیفی 2928 ساختمان رفاه دانشجویی کارشناس
985 حسن لطیفی 2715 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه آموزش ادبیات
986 سید محمد مهدی لطیفی
987 عیاس لقمان 3421 دانشکده مهندسی مکانیک اساتید گروه مهندسی مکانیک
988 بلیط فروشی لوان تور 55515883 ایستگاه مکانیزه بلیط فروشی جهان مسافر
989 محمود مازوچی بازنشسته
990 فرشته مشکانی 3262 ساختمان نانو نانو کاتالیست
991 سیدمهدی متولی 2748 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه گروه ادبیات فارسی
992 سیدمهدی متولی 2734 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه گروه ادبیات فارسی
993 مجله انرژی 2414 دانشکده مهندسی مجله انرژی دانشکده مهندسی
994 مهدی مجیدی 3479 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر اساتید گروه مهندسی برق مخابرات
995 محسن مجیری - دانشکده شیمی اساتید گروه مهندسی برق
996 مرتضی مطهرثانی 2287 سازمان مرکزی استعدادهای درخشان
997 اکبر محبی 2373 دانشکده ریاضی گروه ریاضی
998
999 محسن محرابی 3208 ساختمان نانو آزمایشگاه نانوفوتونیک
1000 محسن محرابی 3211 ساختمان نانو اساتیدپژوهشکده نانو
1001 امینه سادات محسن زاده 4090 مرکز مشاوره رئیس مرکز بهداشت درمان و مشاوره دانشگاه
1002 محسن محسن نیا 2376 دانشکده شیمی آزمایشگاه ترمودینامیک
1003 محسن محسن نیا 3065 دانشکده شیمی گروه شیمی
1004 حمید رضا محمدی 2150 سازمان مرکزی رئیس دبیرخانه هیئت امنا
1005 مهدی محسنی بازنشسته
1006 مرضیه محق 2166 سازمان مرکزی کارشناس تحصیلات تکمیلی
1007 مصطفی محمدزاده 2175 سازمان مرکزی حوزه معاونت پژوهشی
1008 مهدی محمدزاده 2144 سازمان مرکزی مدیر برنامه ريزي و توسعه
1009 آبدارخانه دانشکده ادبیات 2709 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه آبدار خانه دانشکده ادبیات
1010 حمیدرضا محمدی 3463 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر مدیرگروه مهندسی برق قدرت
1011 مهدی محمدی مهر 3413 دانشکده مهندسی مکانیک آز میکرو ونانومکانیک
1012 هادی مختاری 2445 دانشکده مهندسی اساتیدگروه مهندسی صنایع
1013 رضا مداحیان . . .
1014 سید ناصر نبوی 2473 دانشکده مهندسی کارشناس آموزش دانشکده مهندسی
1015 محمد مدرسی 2315 دانشکده علوم مسئول تالارآزادی
1016 محمد مدرسی 2316 دانشکده علوم مسئول تالارآزادی
1017 محمد مدرسی 2119 سازمان مرکزی متصدی روابط عمومی
1018 سید احمد مدنی 3725 دانشکده علوم انسانی وحقوق علوم تربیتی
1019 ابوذر وفایی 2179 سازمان مرکزی مدیریت ارتباط با جامعه
1020 مدیرآموزشی 2271 سازمان مرکزی مدیرآموزشی
1021 مدیرشاهدوایثارگر 3322 پردیس شهدا مدیرشاهدوایثارگر
1022 مهرداد مرادی 2262 ساختمان رفاه دانشجویی مدیردانشجویی
1023 لیلا مرادی 2336 دانشکده شیمی هیئت علمی شیمی
1024 مهرداد مرادی 3206 ساختمان نانو آزمایشگاه نانو مگنتو اپتیک
1025 محسن مرادیان 3218 ساختمان نانو اساتیدپژوهشکده نانو
1026 علیرضا مرشدی 3221 دانشکده منابع طبیعی وعلوم زمین مسئول دفتروامورعمومی دانشکده منابع طبیعی وعلوم زمین
1027 محمد مهدی عسگرنژاد 2131 سازمان مرکزی مسئول دفتر معاونت اداری ومالی ومدیریت منابع انسانی وپشتیبانی
1028 مرکز مشاوره دانشجویی 4091 مرکز مشاوره دانشجویی
1029 مخابرات دانشگاه
1030 امیر حسین رسولی نیا 2737 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه دفتر عضوهیئات علمی گروه
1031 مسئول دفتر نهاد رهبری 2245 سازمان مرکزی دفتر نهاد رهبری
1032 محمدرضا مزدیان فرد 2457 دانشکده مهندسی گروه مهندسی شیمی
1033 محمد عباسیان 4417 voipهمراه مسئول آموزش دانشکده مهندسی برق والکترونیک
1034 محمدرضا مزدیان فرد 2444 دانشکده مهندسی
1035 آبدارخانه 3093 دانشکده علوم دانشکده شیمی
1036 محمدرضا مزدیان فرد 3389 ساختمان ارشدی فکس آزمایشگاه آب وفاضلاب
1037 محمدرضا مزدیان فرد 3388 ساختمان ارشدی آزمایشگاه آب وفاضلاب
1038 مجید مزروعی 2364 دانشکده ریاضی اساتیدریاضی
1039 اسماعیل مزروعی 3749 دانشکده علوم انسانی و حقوق اساتید گروه مدیریت و کارآفرینی
1040 ساجده مسافرچی 2178 سازمان مرکزی كارشناس ارتباط با جامعه و صنعت
1041 مسجد 3111 مسجد
1042 جواد مسکینی 2102 سازمان مرکزی آبدارخانه ریاست
1043 زهرا آستانی 4767 voipهمراه مسئول آموزش پردیس خواهران
1044 الهه محمودی 3042 دانشکده شیمی هيئت علمي گروه بيوتكنولوژي
1045 اتاق مشاوره مرکز آی تی دینی 2597 مسجد مرکز آی تی دینی
1046 رضا رضازاده پایان کار
1047 محمد مشهدی 2704 دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی عضوهیئت علمی گروه ادیان وفلسفه
1048
1049 محبوبه عربی مفرد 4255 voipهمراه مسئول آموزش دانشکده مجازی
1050 مهدیه فلاح 3365 ساختمان ارشدی كارشناس نرم افزار مركز رايانه و اطلاع رساني
1051
1052 آسیه حاجی قدیری 2188 سازمان مرکزی کارشناس اسناد حراست
1053 2144 سازمان مرکزی مسئول دفتر كميسيون مهندسي و عضو هيأت مميزه
1054 محسن فرجی 4477 voipهمراه
1055 طیبه مصلحی 2264 سازمان مرکزی مشاوران رییس اموربانوان
1056 منیره سادات قاضی 2128 سازمان مرکزی کارشناس تحصیلات تکمیلی
1057 معاون آموزشی 3150 دانشکده معماری وهنر معاون آموزشی
1058 معاونت پژوهشی 2372 دانشکده علوم معاونت پژوهشی دانشکده علوم
1059 آبدارخانه معاونت پژوهشی 2105 سازمان مرکزی آبدارخانه
1060 معاونت دانشکده علوم 2323 دانشکده علوم
1061 نگین معزی 3215 ساختمان نانو اساتیدپژوهشکده نانو
1062 سعید معصوم 3357 ساختمان ارشدی آزمایشگاه تحقیقاتی تجزیه
1063 سعید معصوم 2338 دانشکده شیمی معاون پژوهشی
1064
1065 3287 مركز نوآوري و تجاري سازي دبیرخانه مرکز تحقیقات و توسعه فناوری شبکه هوشمند
1066 آبدارخانه معماری وهنر 3105 دانشکده معماری و هنر آبدارخانه معماری وهنر
1067 محسن معین زاده 3224 ساختمان نانو مسئول آموزش دانشکده های منابع طبیعی و مدیریت اقتصاد
1068 عباس معین فر
1069 محمدرئوف معینی
1070 مجتبی معینیان 3128 دانشکده معماری وهنر كارشناس پژوهشكده فرش
1071 علیرضا ملاقنبری بازنشسته
1072 مهران ملک 3159 دانشکده معماری وهنر گروه صنایع دستی
1073
1074 مراد ملکی 4292 ساختمان نانو _ معاونت اقتصادی کارشناس رصد و ارتباط با دانش آموختگان
1075 محمد ملکی 3141 دانشکده معماری وهنر مسئول آموزش دانشکده معماری وهنر
1076 محمدحسن ملکیان 3366 ساختمان ارشدی كارشناس برنامه نويس سيستم
1077 مهدی ممتحن 3166 دانشکده معماری وهنر مدیر گروه معماری
1078 محمدرضا منزوی بازنشسته
1079 فکس شاهدوایثارگر 3324 پردیس شهدا منشی شاهدوایثارگر
1080 محمدرضا منصورنیا 2899 دانشکده شیمی گروه شیمی
1081 مهدی عباس محمدی 2339 دانشکده شیمی گروه فیتو شیمی
1082 محمدرضا منصورنیا 2390 دانشکده شیمی آزمایشگاه شیمی
1083
1084 مجید منعم زاده 2343 دانشکده فیزیک آزمایشگاه فیزیک پایه3
1085 مجید منعم زاده 2574 دانشکده فیزیک اساتید گروه فیزیک
1086 مریم منفصلی کتابخانه مرکزی
1087 دانشکده علوم
1088 سیف ا... مهدی زاده بازنشسته
1089 محمدرضا مهدی زاده 2921 خانه فرهنگ کارشناس فرهنگی
1090 یاسر مهرانیان 2153 سازمان مرکزی کارشناس خدمات آموزشی
1091 مهمانسرای اساتید 2975 مهمانسرای اساتید اطاق 4
1092 مهمانسرای اساتید 2976 مهمانسرای اساتید اطاق 92
1093 مهمانسرای اساتید 2977 مهمانسرای اساتید اطاق 8
1094 مهمانسرای اساتید 2978 مهمانسرای اساتید اطاق 93
1095 مهمانسرای اساتید 2979 مهمانسرای اساتید اطاق تلویزیون
1096 مهمانسرای اساتید 2973 مهمانسرای اساتید اطاق 32
1097 مهمانسرای اساتید 2972 مهمانسرای اساتید اطاق
1098 مهمانسرای اساتید 2974 مهمانسرای اساتید اطاق 7
1099 مهمانسرای اساتید 2966 مهمانسرای اساتید اطاق 121
1100 مهمانسرای اساتید 2970 مهمانسرای اساتید سوییت 2
1101 مهمانسرای اساتید 2962 مهمانسرای اساتید اطاق 123
1102 مهمانسرای اساتید 2961 مهمانسرای اساتید اطاق 91
1103 مهمانسرای اساتید 2963 مهمانسرای اساتید اطاق 112
1104 مهمانسرای اساتید 2965 مهمانسرای اساتید سوییت 7
1105 مهمانسرای اساتید 2964 مهمانسرای اساتید اطاق 111
1106 مهمانسرای اساتید 2967 مهمانسرای اساتید اطاق 5
1107 مهمانسرای اساتید 2960 مهمانسرای اساتید اطاق 102
1108 مهمانسرای اساتید 2968 مهمانسرای اساتید اطاق 6
1109 مهمانسرای اساتید 2969 مهمانسرای اساتید اطاق 102
1110 مهمانسرای اساتید 2971 مهمانسرای اساتید اطاق 31
1111 عبدالحسین مهندس 2472 دانشکده مهندسی مهندسی شیمی
1112 رویا مهین پور 3052 دانشکده شیمی گروه شیمی
1113 رویا مهین پور 2387 دانشکده شیمی گروه شیمی
1114 عبدا... موحدی محب 2843 ساختمان مرحوم محموداسلامی
1115 عبدا... موحدی محب 2711 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه گروه معارف اسلامی
1116 مودم سازمان مرکزی
1117 اصغر احمدی فرد 4150 voipهمراه مسئول آموزش دانشکده شیمی
1118 سیدمهدی موسوی 3055 دانشکده شیمی گروه شیمی کاربردی
1119 سیدحجت موسوی 3225 ساختمان نانو اساتید گروه جغرافیا واکوتوریسم
1120 سیدکمال الدین موسوی 3743 دانشکده علوم انسانی وحقوق مدیر گروه علوم اجتماعی
1121 سیدسیف ال... موسی زاده 2321 دانشکده ریاضی معاون آموزشی دانشکده ریاضی
1122 حمید رضا مومنیان . .
1123 مهدی اسدی 4361 voipهمراه كارشناس مركز رايانه و فناوري اطلاعات
1124 اعظم سلیمانی تبار کتابخانه مرکزی
1125 علیرضا مکاری 2599 سلف سرویس مسئول نظارت برسلف کارمندی
1126 عباس مکاری بازنشسته
1127 لیلا مکوندی 3122 دانشکده معماری وهنر اساتید گروه باستانشناسی
1128 سیدرضا میراحمدی .
1129 2649 خوابگاه خواهران دفترفرهنگی خوابگاه خواهران
1130 زینب سادات میرحسینی خانه فرهنگ
1131 فاطمه میرزابیگی 2884 مجموعه کارگاه های دانشکده معماری و هنر متصدی انبار کارگاه های دانشکده معماری و هنر
1132 محمد میرزابیگی بازنشسته
1133 معصومه میرزایی کتابخانه مرکزی
1134 روح ال... میرزایی 3228 ساختمان نانو اساتید دانشکده منابع طبیعی وعلوم زمین
1135 علی میرزایی 2498 دانشکده مهندسی اساتید گروه عمران
1136 سمیراسادات ناصری منش 2544 سلف سرویس مسئول امور تغذيه
1137 مجید ناظری 3383 ساختمان ارشدی آزمایشگاه ترا هرتز
1138 مجید ناظری 3058 دانشکده فیزیک اساتید گروه فیزیک
1139 مجید ناظری 3386 ساختمان ارشدی آزمایشگاه اسپکتروسکوپی
1140 محمدحسن صانعی پور 2752 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه عضو هيئت علمي گروه علوم قرآن و حديث
1141 ناظمه بلوک4 2690 خوابگاه خواهران
1142 ناظمه بلوک5 2691 خوابگاه خواهران
1143 ناظمه بلوک6 2692 خوابگاه خواهران
1144 ناظمه بلوک7 2693 خوابگاه خواهران
1145 ناظمه بلوک8 2694 خوابگاه خواهران
1146 غلامعلی ناظمی . . بازنشسته
1147 محسن معین زاده 4224 ساختمان نانو مسئول آموزش دانشکده های منابع طبیعی و مدیریت اقتصاد
1148 محمد تقی دلداده 2272 سازمان مرکزی رییس اداره ثبت نام
1149 سیدرضا نبوی 2299 سازمان مرکزی مدیر حراست
1150 غلامرضا نجفی 3737 دانشکده علوم انسانی وحقوق مسئول دفتر رئیس دانشکده
1151 علی نجفی 55444774 پارک علم وفناوری انتظامات
1152 علی نجفی ایوکی 2741 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه اساتید گروه زبان وادبیات عرب
1153 روح ال.. نخعی سیستانی 3045 دانشکده شیمی اساتید گروه بیوتکنولوژی
1154
1155 سمیه نخی 4434 سازمان مرکزی معاون مدیر امور مالی
1156 مهدیه فلاح 4365 voipهمراه كارشناس نرم افزار مركز رايانه و اطلاع رساني
1157 محمد خداداد 4245 پژوهشکده انرژی مدیر اجرایی مرکزپژوهشی کاشان شناسی
1158 عباس نشاسته ساز 2149 سازمان مرکزی دبیر کمیته نظام پیشنهادات
1159 محمد نظیفی فرد 3288 مركز نوآوري و تجاري سازي هیات علمی پژوهشکده انرژی
1160 غلامرضا نعلچی برزکی 2461 مجتمع کارگاهها کارشناس مسئول آزمایشگاههای مهندسی مکانیک حر
1161 غلامرضا نعلچی برزکی 2462 مجتمع کارگاهها کارشناس مسئول آزمایشگاههای مهندسی مکانیک حر
1162 غلامرضا نعلچی برزکی 2463 مجتمع کارگاهها کارشناس مسئول آزمایشگاههای مهندسی مکانیک حر
1163 مجید نعمتی 2868 مجتمع کارگاهها آزمایشگاه الکترونیک
1164 صدیقه نعمتی 2409 دانشکده مهندسی منشی شیمی ومعدن
1165 مجید نعمتی 3460 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر اساتید گروه مهندسی برق مخابرات
1166 علی طهماسبی نوش آبادی 4362 voipهمراه کارشناس برنامه نویس کامپیوتر
1167 ابراهیم نعمتی لای 2450 دانشکده مهندسی ریاست دانشکده مهندسی
1168 ابراهیم نعمتی لایی 2476 دانشکده شیمی گروه مهندسی شیمی
1169 حسین نعیمی 2354 دانشکده علوم آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی آلی
1170 حسین نعیمی 2388 دانشکده شیمی گروه شیمی
1171 سلمان نقره کار - دانشکده معماری وهنر گروه معماری
1172 سیدابوالفضل نقوی بازنشسته
1173 اعظم السادات نقیبی 4091 مرکز مشاوره ساختمان مشاوره
1174 نگهبانی 2810 ورودی ماشین رو
1175
1176 نگهبانی 2992 نگهبانی درب ماشین رو
1177 نگهبانی 4210 درب ورودی شماره2 نگهبانی ورودی میدان آبنما
1178 نگهبانی 2993 نگهبانی ورودی بانک
1179 نگهبانی نگهبانی 2814 کیوسک کارگاهها
1180 نگهبانی 2110 سازمان مرکزی نگهبانی سازمان مرکزی
1181 نگهبانی 2910 منازل مسکونی اساتید
1182 نگهبانی 2410 دانشکده مهندسی نگهبانی
1183 نگهبانی 2930 نگهبانی ورودی آزادگان
1184 نگهبانی 2933 دانشکده علوم نگهبانی
1185 نگهبانی 3710 دانشکده علوم انسانی وحقوق نگهبانی
1186 نگهبانی 2936 ساختمان مرحوم محموداسلامی نگهبانی
1187 نگهبانی 2991 ورودی ماشین رو
1188 نگهبانی 2710 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه
1189 نگهبانی 2610 ورودی خوابگاه پسران
1190 نگهبانی 2601 ورودی شهرک صنعتی
1191 نگهبانی 2500 ورودی خوابگاه خواهران
1192 جواد نوحی بازنشسته
1193 محسن نورانیان
1194 محمد نورمحمدی 3064 دانشکده فیزیک گروه ماده چگال
1195 پرویز نوروزی 2867 مجتمع کارگاهها آزمایشگاه برق
1196
1197 پرویز نوروزی 2471 مجتمع کارگاهها آزمایشگاه الکترونیک
1198 پرویز نوروزی 2467 مجتمع کارگاهها آزمایشگاه ماشین وکنترل
1199 احسان نوری 2873 ساختمان رفاه پژوهشگده انرژی
1200 رضا نوری شادمهانی 3168 دانشکده معماری وهنر مدیرگروه باستانشناسی
1201 سعیدرضا نوری مفرد 3705 دانشکده علوم انسانی وحقوق گروه تربیت بدنی
1202 مجید نوریان 2459 دانشکده مهندسی اساتید گروه معدن
1203 محمدحسن ملکیان 4366 voipهمراه كارشناس برنامه نويس سيستم
1204 محسن حجازی 3481 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر اساتید گروه مهندسی برق مخابرات
1205 محسن نیازی 3747 دانشکده علوم انسانی وحقوق اساتید گروه علوم اجتماعی
1206 عليرضا صفوي نوش آبادي 2120 سازمان مرکزی مسئول دفتر رياست
1207 كارشناس نرم افزار مركز رايانه و فناوري اطلاعات
1208 امیر حسین یاسمی 2274 سازمان مرکزی تحصیلات تکمیلی
1209 نرگس نیکخواه 3741 دانشکده علوم انسانی وحقوق گروه علوم اجتمایی
1210 محمود نیکوفرد 3461 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر مدیرگروه مهندسی برق الکترونیک
1211 نرگس نیکوفرد 3220 ساختمان نانو اساتیدپژوهشکده نانو
1212 سید امیرحسین نیکوکار
1213 محمد نیکویی مهر 4242 مركز نوآوري و تجاري سازي کارشناس مرکز نوآوری و تجاری سازی
1214 سمیه هارونی 2374 دانشکده فیزیک آزمایشگاه فیزیک هسته ای
1215 سمیه هارونی 3062 دانشکده فیزیک اساتید گروه فیزیک
1216 محمدرضا هاشم زاده . بازنشسته
1217 عباس صانعی نژاد 4353 voipهمراه كارشناس مركز رايانه و فناوري اطلاعات
1218 مریم هاشمی 2351 دانشکده شیمی آزمایشگاه شیمی تجزیه
1219 عبدالمهدی هاشمی 3428 دانشکده مهندسی مکانیک گروه مهندسی مکانیک حرارت و سیالات
1220 اعظم السادات هاشمی نجات . .
1221 سیدمحمد هاشمی نجات . بازنشسته
1222 عمومی همگانی 2697 خوابگاه هاشمیان عمومی
1223 مسعود همدانیان 2391 دانشکده شیمی آزمایشگاه شیمی فیزیک
1224 مسعود همدانیان 2382 دانشکده شیمی گروه شیمی
1225 همگانی همگانی 2985 نگهبانی ورودی آزادگان
1226 محمد هنرپیشه 3404 دانشکده مهندسی مکانیک معاون پژوهشی و فناوری و کارآفرینی دانشکده مهندسی مکانیک
1227 عاطفه هنردار بازنشسته
1228 هیئت فاطمیون 2944 خانه فرهنگ
1229 حیدر هیزمی بازنشسته
1230 سیدمهدی وحیدی پور 3471 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر گروه مهندسی كامپیوتر
1231 محمدرضا وزیری . .
1232 فاطمه وصالی 2666 خوابگاه خواهران مسئول اداره خوابگاههای خواهران
1233
1234 محسن ولایتی بازنشسته
1235 عباسعلی ولی 3246 ساختمان نانو معاون پژوهشی دانشکده منابع طبیعی وعلوم زمین
1236 غلامرضا وکیلی نژاد . .
1237
1238 کارشناسان مشاوره 2096 مرکز مشاوره
1239 کارشناسان مشاوره 2095 مرکز مشاوره
1240 ملوک فیضی 2092 مرکز مشاوره مددکار اجتماعی
1241 کارگاه ساختمانی سایت اداری 2506 کارگاه ساختمانی سایت اداری
1242 کارگاه شیشه گری 2916 کارگاه شیشه گری کارگاه شیشه گری
1243 مرتضی اقبالی 4111 voip همراه کارشناس مرکز مخابرات
1244 امیرحسین کاشانی نژاد
1245
1246 رسول کاظمی 2311 دانشکده ریاضی مدیرگروه آموزشی ریاضی محض
1247 کانون ایثارواحدخواهران 2293 دانشکده معماری وهنر شاهدوایثارگر
1248 کانون شهدا 2946 خانه فرهنگ
1249 کانون علمی زبان 2702 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه
1250 کانون علمی زبان 2701 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه
1251 کانون فرهنگی ایثار 2292 دانشکده معماری وهنر واحدپسران
1252 کانون قرآن 2944 خانه فرهنگ
1253 زهرا صمدیان 2947 خانه فرهنگ واحد خواهران نهاد رهبری
1254 کانون نگاه سبز 2946 خانه فرهنگ
1255 مریم السادات اخوان حجازی 4285 voipهمراه مدیر ستادی طرح کلان ملی میکروتوربین
1256 سیدابولقاسم کاهانی 2307 دانشکده شیمی گروه شیمی
1257 سیدابواقاسم کاهانی 2359 دانشکده شیمی آزمایشگاه شیمی تحقیقاتی
1258 حسین خداشناس 4358 voipهمراه كارشناس واحد پشتيباني سخت افزاري
1259 علیرضا کباری 2596 مسجد مسئول مرکز آی تی دینی
1260 عباس کتابی 3396 ساختمان ارشدی اساتید گروه مهندسی برق
1261 عباس کتابی 3458 دانشکده مهندسی اساتید گروه مهندسی برق
1262 حسین کچویی بازنشسته
1263 اشرف کحال 2282 سازمان مرکزی مسئول بايگاني آموزش
1264 اعظم کحال کتابخانه مرکزی
1265 احمد نامور 2793 دانشکده زبانهای خارجی کارشناس امور پژوهشی دانشکده ادبیات وزبان های خارجی
1266 فاطمه کرباسچی 2276 سازمان مرکزی اداره دانش آموختگان
1267
1268 مهدی کرمانی نصر آبادی 2236 سازمان مرکزی کارشناس حسابداری
1269 حسین کرمی طاهری 3459 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر اساتید گروه مهندسی برق الکترونیک
1270 حوزه ریاست کریدور 2109 سازمان مرکزی حوزه ریاست
1271 خیرا... کریمی . بازنشسته
1272 عباس ابن علی
1273 محمدرضا کریمی نژاد 2460 مجتمع کارگاهها كارگاه ماشين ابزار و آزمايشگاه
1274 حمیدرضا کریمیان بازنشسته
1275
1276 مجید منعم زاده 2322 دانشکده فیزیک رئیس دانشکده فیزیک
1277 حسین کریمیان 3475 ساختمان ساتر هیئت علمی گروه برق
1278 عباس کمالی - سرای شهید احمدی روشن متصدی خوابگاه
1279 رضا کهکشانی 2364 دانشکده ریاضی اساتیدریاضی
1280 مهدی کوچکی 2270 سازمان مرکزی کارشناس مسئول نظارت وسنجش آموزش
1281 محسن کوشافر 3746 دانشکده علوم انسانی وحقوق اساتید گروه علوم اجتماعی
1282 صدیقه کیانی 3243 ساختمان نانو اساتید دانشکده منابع طبیعی
1283
1284 مهدی خیرخواه 4368 voipهمراه كارشناس برنامه نويس سيستم
1285 علی یزدخواستی 3721 دانشکده علوم انسانی وحقوق اساتید گروه علوم تربیتی
1286 مصطفی یزدی 2156 سازمان مرکزی حسابداری
1287 جعفر یزدیان جعفری 3732 دانشکده علوم انسانی وحقوق گروه حقوق
1288 مصطفی یوسف زاده 2199 سازمان مرکزی طرحهای عمرانی
1289 احمد یوسفان 3468 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر گروه مهندسی کامپیوتر
1290 محمدرضا یونسی 2280 سازمان مرکزی رئیس اداره خدمات آموزشی(آموزش کل)
1291
1292 علی بیدگلیان بازنشسته
1293 فاطمه قربان 2717 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجی کارشناس نشریه حدیث پژوهی
1294 کتابخانه مرکز آی تی دینی 2598 مسجد مرکز آی تی دینی
1295 محمد عزیزی سازمان مرکزی دفتر فنی
1296 معصومه سلطانی 2412 دانشکده مهندسی گروه مهندسی عمران
1297 جعفر محبوبی بازنشسته
1298 علی کریمی 3477 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر مدیر گروه مهندسی برق قدرت
1299 الهام وطنخواه کاشی 2728 دانشكده انسانی واحد خواهران حوزه علوم اسلامی
1300
1301 سلیله کریمی 2831 خانه فرهنگ کارشناس فرهنگی تشکل ها و نشریات
1302 شرکت کارگذاری بانک مسکن 55512204 مرکز نوآوری وتجاری سازی شرکت کارگذاری بانک مسکن
1303 سید محمدتقی صفوی 2313 دانشکده شیمی آموزش دانشکده شیمی
1304 حامد حبیب زاده 2713 دانشکده ادبیات و زبانهای خارجه اساتید دانشکده ادبیات وزبانهای خارجی
1305 0 0 2998 تربیت بدنی کارشناس تربیت بدنی
1306 علی مهتری بازنشسته
1307 فاطمه سادات طاهری 2745 دانشکده زبانها و ادبیات خارجی مدیرگروه زبان و ادبیات فارسی
1308 احمدرضا قاسمی خوزانی 2818 کارگاههای مهندسی آزمایشگاه تحقیقاتی کامپوزیت و نانوکامپوزیت
1309 محسن بوجار آرانی 2209 سازمان مرکزی كارشناس اتوماسیون اداری
1310 امیر قنبرپورنصرتی 3707 دانشکده علوم انسانی وحقوق
1311 محمد اقبالی آرانی 3029 دانشكده فیزیك مدیر گروه فیزیك ماده چگال
1312 سمیه وطنخواه 2952 خانه فرهنگ کارشناس فرهنگی انجمن های علمی دانشجویی
1313 محسن فخری
1314 زهرا تقوائی یزدلی 3177 دانشکده معماری نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت
1315 الهه ملکیان فینی 2892 تربیت بدنی كارشناس تربيت بدني
1316 حسن غیاثی 3136 ساختمان مرحوم اسلامی مرکز رایانه دانشکده معماری و هنر
1317 محسن فرجی 2134 سازمان مرکزی کارشناس گروه برنامه ریزی و پایش آموزش
1318 حمیدرضا فهیمی تبار 2721 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه مدیر گروه علوم قرآن وحدیث
1319 ملیحه حسین زاده 4157 voipهمراه کارشناس مسئول خدمات آموزشي
1320 مسعود کیانی 3754 دانشكده علوم انساني عضو هيات علمي گروه روان شناسي
1321 محسن راستین 2108 ساختمان مرکزی روابط عمومی
1322 2626 خوابگاه خواهران دفتر سرپرستی خوابگاه خواهران
1323 محمدرضا غیاثیان 3120 دانشکده معماری و هنر اساتید گروه هنر
1324 جلال عسکری فرسنگی 2379 دانشکده ریاضی گروه ریاضی
1325 شرکت پارس پویش فن آور 3759 دانشکده حقوق و علوم انسانی - طبقه دوم مرکز نوآوری و تجاری سازی
1326 محمد براتی 2381 دانشکده شیمی گروه شیمی
1327 علیرضا مکاری 2545 سلف مركزی و سلف كاركنان ناظر سلف كاركنان و مركزی
1328 محسن نیازی 3758 دانشکده حقوق رئیس کمیسیون علوم انسانی هیأت ممیزه
1329 محمود عباسی 2468 دانشکده مهندسی معاون پژوهشی دانشکده
1330 سید امیرحسین نکوئی دانشکده مهندسی برق اساتید گروه مهندسی برق مخابرات
1331 صدیقه فاطری 4279 voipهمراه کارشناس مسئول ثبت ، تطبيق و كنترل نمرات
1332 داود کاظمی 2251 سازمان مرکزی اداره رفاه کارکنان
1333 زهراسادات طاهری 2751 دانشکده زبانها و ادبیات خارجی مرکز زبان دانشگاه
1334 مرضیه محق 4225 سازمان مرکزی کارشناس تحصیلات تکمیلی
1335 مسعود تمسکی بیدگلی
1336 رضا فلاحتی
1337 نمابر مرکز رشد 55578810 ساختمان مركز رشد فاکس
1338 مهدی سلمان پور 3059 دانشکده ریاضی گروه آمار و کاربردها
1339 فاطمه سادات هاشمی 4813 کتابخانه مرکزی کارشناس کتابخانه
1340 غلامحسین صدیفیان 3393 ساختمان ارشدی آزمایشگاه تحقیقاتی سیالات فوق بحرانی و نانو فناوری
1341 نسترن چراغی 2114 سازمان مرکزی روابط عمومی
1342 مهدی نجاتی 2994 درمانگاه کارشناس بهداشت
1343 ابراهیم امیدوار 3238 ساختمان نانو اساتید دانشکده منابع طبیعی
1344 محمدرضا ذوقی 3476 دانشكده برق و كامپيوتر اساتید گروه مهندسی برق
1345 پژوهشکده اسانس 4990 voipهمراه پژوهشکده اسانس قمصر
1346 مجتبی بهرامیان 2327 دانشکده ریاضی عضوهیئت علمی گروه ریاضی محض
1347 مسعود لقب دوست 2548 انبار مرکزی متصدی اداره اموال وانبار
1348 فرشید احمدی 3440 دانشکده مهندسی مکانیک گروه مهندسی مکانیک
1349 محسن شفیعی راد 3488 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر گروه مهندسی برق کنترل
1350 مجله مهندسی اکوسیستم بیابان 3234 دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین
1351 مجید سبزپوشان 4270 مركز نوآوري و تجاري سازي رئیس پژوهشکده انرژی
1352 افسانه افضلی 3237 دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین مدیرگروه آموزشی محیط زیست
1353 2735 دانشكده ادبيات وزبان هاي خارجه واحد خواهران حوزه علوم اسلامي دانشگاهيان
1354 یوسف جان قمصری 4229 مركز نوآوري و تجاري سازي شرکت نوین شیمی رازی
1355 مهسا سهیل شمائی 3048 دانشکده علوم مدیر گروه آموزشي علوم كامپيوتر
1356 سید مرتضی بابامیر 3454 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر مدير مسئول مجله محاسبات نرم
1357 سید رضا موسوی 2100 سازمان مرکزی مسئول دفتر ریاست ومسئول دبیرخانه
1358 فردوسی نژاد 55572008 خوابگاه شهید خاندایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان متصدی خوابگاه
1359 جواد سلیمی سرتختی 3482 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر گروه مهندسی کامپیوتر
1360 رسول قنا سرسنگی 3352 ساختمان ارشدی كارشناس نرم افزار و برنامه نویس سیستم
1361 حمید هاشمی دزکی 3483 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر اساتید گروه مهندسی برق قدرت
1362 محمد سبحانی نیا 2755 دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی مدیرگروه معارف اسلامی
1363 مجید حیاتی آشتیانی 2497 دانشکده مهندسی گروه مهندسی شیمی
1364 زینب سعیدیان طرئی 2308 دانشکده ریاضی اساتید گروه ریاضی
1365 سمیه قندی بیدگلی 2416 دانشکده مهندسی گروه مهندسی صنایع
1366 حمیدرضا پیوندی 2324 دانشکده علوم مسئول امورحقوقی قراردادها اراضی واملاک بنیاد حامیان
1367
1368 فرزان رضایی 3478 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر اساتید گروه مهندسی برق الکترونیک
1369 علیرضا پاچناری 2425 دانشکده مهندسی گروه مهندسی عمران
1370 امین رضایی 2244 سازمان مرکزی مدیر اجرایی دفتر نهاد رهبری
1371 ملیحه عباس زاده 2426 دانشکده مهندسی اساتید گروه مهندسی معدن
1372 اتاق جلسات 3450 دانشکده مهندسی مکانیک
1373 محسن شکرریز 3486 دانشکده مهندسی برق و مکانیک سایت کامپیوتر
1374 زهرا آستانی 3717 دانشکده علوم انسانی وحقوق مسئول سایت دانشکده علوم انسانی وحقوق
1375 علی محمد الماسی 2268 دانشکده علوم مدیر عامل بنیاد حامیان
1376 زهرا آستانی 3763 دانشکده علوم انسانی كارشناس مركز رايانه پرديس خواهران
1377 مصطفی وطنی 2446 دانشکده مهندسی عضو هيئت علمي گروه مهندسي شيمي
1378 علیرضا جوادی 2435 دانشکده مهندسی اساتید گروه مهندسی معدن
1379 2837 سرای (خوابگاه) هاشمیان اداره سراهای دانشجویی
1380 مهدی محمدی مهر 3432 دانشکده مهندسی مکانیک هیئت علمی دانشکده مهندسی مکانیک
1381 زهره مقدم 3398 ساختمان ارشدی آزمایشگاه آنالیز حرارتی
1382 عباس جعفری کاشی 3382 ساختمان ارشدی آزمایشگاه تشخیص مواد
1383 زهره آیاره 3387 ساختمان ارشدی آزمایشگاه طیف سنجی پیشرفته
1384 سجاد جهانبخت 3441 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر معاون آموزشی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
1385 اسماعیل مزروعی نصرآبادی 2117 سازمان مرکزی مدیر ارتباطات فرهنگی
1386 محمد نیک سرشت بازنشسته
1387 2190 سازمان مرکزی فاکس دفتر فنی
1388 محمد ناظمی 2732 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه مسئول سایت دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه
1389 حمید ریحانی فرد 3403 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر و مهندسی مکانیک آبدارخانه
1390 2959 مهمانسرای اساتید مهماندار
1391 آسیه نژاد 2924 اداره رفاه دانشجویی كارشناس اداره رفاه و خدمات دانشجويي
1392 سید علی حسینی تفرشی 2182 سازمان مرکزی مدیریت ارتباطات فرهنگی
1393 صدیقه جمالی 4271 مركز نوآوري و تجاري سازي کارشناس مسئول پژوهشکده انرژی
1394 پارک علم و فناوري غياث الدين جمشیدكاشاني پارک علم و فناوري غياث الدين جمشیدكاشاني 55444773 پارك علم و فناوري غياث الدين جمشیدكاشاني كارشناس پارك علم و فناوري غياث الدين كاشاني
1395 كتابخانه گوياي كانون روشنا
1396 مصطفی زاهدی
1397 محمد مزدیان فر 2261 سازمان مرکزی عامل مالی تدارکات - صندوق فاطمه الزهرا (س)
1398
1399 3501 خوابگاه شهریاری
1400 اکبر محبی 2138 سازمان مرکزی رئيس دبيرخانه هيات اجرايي جذب
1401 امین رضایی 4244 voipهمراه مدير اجرایی دفتر نهادرهبری
1402 خوابگاه هاشمیان 2609 خوابگاه هاشمیان متصدیان
1403 جواد دقیق 4262 voipهمراه مدیر اموردانشجویی
1404 آبدارخانه آبدارخانه 3289 مركز نوآوري و تجاري سازي آبدارخانه
1405 علیرضا صاحب 4204 مرکزتجاری سازی ونوآوری شرکت پایش صنعت کویر
1406 مدیریت دفترریاست وروابط عمومی 2115 سازما ن مرکزی دفترریاست وروابط عمومی
1407 عمومی همگانی 2698 خوابگاه عصار عمومی
1408 بوفه باباخلیل 2542 خوابگاه باباخلیل بوفه
1409 عمومی همگانی 2696 خوابگاه باباخلیل عمومی
1410 عباس آقاجانی بزازی 2454 داشکده مهندسی گروه مهندسي معدن
1411
1412 مهرداد مرادی 3371 ساختمان ارشدی آزمايشگاه آناليز صنعتي
1413 اعظم اشعریون 3013 دانشکده شیمی کارشناس آموزش
1414 اکبر محمدی بازنشسته
1415 مهدکودک مهد کودک 55514116 کوی اساتید مهدکودک
1416 علیرضا جوادی 2125 سازمان مرکزی مدير دفتر همكاري هاي علمي و بين المللي
1417 مهدی محمدزاده 2145 سازمان مرکزی مدیربرنامه ریزی وتوسعه
1418 محمد کارکنان 3712 دانشکده علوم انسانی كارشناس دفتر ریاست دانشکده علوم انسانی
1419 زهره شهریاری
1420 فرزانه هاشمی 2308 دانشکده علوم دانشکده ریاضی گروه آمار و کاربردها
1421
1422
1423
1424 سعید دستجانی 3351 مرکز فناوری اطلاعات وارتباطات کارشناس نرم افزار
1425 3502 خوابگاه شهریاری
1426 محسن ایرانی 4217 مركز نوآوري و تجاري سازي شرکت ماشین
1427 آبدارخانه آبدارخانه پژوهشکده نانو مرکز تجاری سازی ونوآوری
1428 4201
1429 3503 خوابگاه شهریاری
1430 محمد نیکویی مهر 4241 voipهمراه کارشناس مرکز تجاری سازی ونوآوری
1431 3504 خوابگاه شهریاری
1432 3505 خوابگاه شهریاری
1433 سازمان مرکزی
1434 آسیه عباسی 4160 voipهمراه مسئول دفتر معاونتهای فرهنگی و دانشجویی
1435 سعید سلطان محمدی 4041 voipهمراه مدیرپژوهشی
1436 مهدی شبانی 2170 سازمان مرکزی معاون پژوهشی و ارتباطات علمی
1437 محسن بوجار 4209 voipهمراه کارشناس اتوماسیون اداری
1438 سلمان گلی 4350 ساختمان ارشدی مدیر مرکزرایانه وفناوری اطلاعات
1439 3506 خوابگاه شهریاری
1440 سیدرضا قاسم زاده 4455 ساختمان ارشدی مسئول دفترمدیرمرکزرایانه وفناوری اطلاعات
1441 علی فرهادیان 4221 voipهمراه ريئس دانشكده علوم مالي، مديريت و كارآفريني
1442
1443 دکترحسینعلی رفیعی پور 4202 مركز نوآوري و تجاري سازي شرکت فامینه زیست فناور
1444 3507 خوابگاه شهریاری
1445 دکتر سید محمد باقر قریشی 4203 مركز نوآوري و تجاري سازي شرکت فن دقیق کوثر
1446 3508 خوابگاه شهریاری واحد شماره92
1447 علی کریمی 3376 ساختمان ارشدی, آزمایشگاه پژوهشی سیستم قدرت عضو هیئت علمی گروه مهندسي برق -قدرت
1448 کانون بازنشتگان 55450388 خانه عطارها کانون بازنشستگان
1449 3509 خوابگاه شهریاری
1450 نفیسه الهی 4205 مركز نوآوري و تجاري سازي شرکت جهان صادرات
1451
1452 محسن صیدالی 3218 دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین هیئات علمی گروه جغرافیا و گردشگری
1453 3510 خوابگاه شهریاری
1454
1455 3511 خوابگاه شهریاری
1456 سیدحسن علوی نیا 3217 دانشکده منابع طبیعی هیئات علمی دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین
1457
1458
1459
1460
1461 وحید پیرهادی 3049 دانشکده علوم دانشکده ریاضی گروه ریاضی محض
1462 محسن ایرانی 4433 voipهمراه مدیریت فناوری و ارتباطات علمی
1463
1464 عبدالمهدی هاشمی 3407 ساختمان ساتر آزمایشگاه مکانیک نانوسیال
1465 احمدرضا قاسمی 3408 ساختمان ساتر آزمایشگاه کامپوزیت ونانوکامپوزیت
1466 علیرضا جوادی 4125 voipهمراه مدير دفتر همكاري هاي علمي و بين المللي
1467 علی دادخواه 3151 دانشکده معماری وهنر هيئت علمي گروه فرش
1468 حمیدرضا جمعدار 2127 سازمان مرکزی كارشناس مسؤول دفتر همكاري هاي بين الملل
1469 زهرا سروش 4096 voipهمراه کارشناس مشاوره
1470 مسعود فرخی نیا 2317 کارشناس آموزش دانشکده علوم ریاضی ساختمان علوم دانشکده ریاضی
1471 سید مرتضی بابامیر 4454 voip همراه مدیرگروه آموزشی مهندسی کامپیوتر
1472 . . 3512 خوابگاه شهریاری خوابگاه شهریاری
1473 . . 3513 خوابگاه شهریاری .
1474 . . 3514 خوابگاه شهریاری .
1475 . . 3515 خوابگاه شهریاری .
1476 . . 3516 خوابگاه شهریاری .
1477 . . 3517 خوابگاه شهریاری .
1478 . . 3518 خوابگاه شهریاری .
1479 . . 3519 خوابگاه شهریاری .
1480 . . 3520 خوابگاه شهریاری .
1481 . . 3521 خوابگاه شهریاری .
1482 . . 3522 خوابگاه شهریاری .
1483 . . 3523 خوابگاه شهریاری .
1484 . . 3524 خوابگاه شهریاری .
1485 . . 3525 خوابگاه شهریاری .
1486 . . 3526 خوابگاه شهریاری .
1487 . . 3527 خوابگاه شهریاری .
1488 . . 3528 خوابگاه شهریاری .
1489 . . 3529 خوابگاه شهریاری .
1490 . . 3530 خوابگاه شهریاری .
1491 2107 سازمان مرکزی مسئول دفتر مدير آموزشي
1492 نهاد رهبری طرح سلام دانشجو 4717 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه .
1493 نهاد رهبری طرح سلام دانشجو 4718 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه .
1494 نهاد رهبری طرح سلام دانشجو 4719 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه .
1495 نهاد رهبری طرح سلام دانشجو 4720 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه .
1496 نهاد رهبری طرح سلام دانشجو 4721 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه .
1497 نهاد رهبری طرح سلام دانشجو 4722 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه .
1498
1499 شرکت کارگذاری بانک مسکن 55512205 مرکز نوآوری وتجاری سازی شرکت کارگذاری بانک مسکن
1500 شرکت کارگذاری بانک مسکن 4223 مرکز نوآوری وتجاری سازی شرکت کارگذاری بانک مسکن
1501 سید حسین قاسم زاده 4286 مركز نوآوري و تجاري سازي voip کارشناس اقتصاد و سرمایه گذاری
1502 علیرضا صاحب 4206 مرکز تجاری سازی ونوآوری شرکت پایش صنعت کویر
1503 دبیرخانه کنفرانس شبکه های هوشمند انرژی 3445 ساختمان ساتر اطاق22 دبیرخانه کنفرانس شبکه های هوشمند انرژی
1504 رئیس دانشکده مکانیک 3434 ساختمان ساتر رئیس دانشکده مکانیک
1505 رئیس دانشکده برق وکامپیوتر 3443 ساختمان ساتر رئیس دانشکده برق وکامپیوتر
1506 فکس دانشکدههای مکانیک وبرق 3444 ساختمان ساتر فکس دانشکدههای مکانیک وبرق
1507 جواد رضازاده 3367 ساختمان ارشدی كارشناس نرم افزار مركز رايانه
1508 مزرعه گل آفتاب گردان 2870 درب ورودی جنب بانک تجارت گل فروشی درب ورودی جنب بانک تجارت
1509 محسن فخری 55512203 درب ورودی جنب بانک تجارت نماينده بنياد حاميان دانشگاه در طرح و اجراي پروژه هاي عمراني
1510 حامد فرجی 2224 سازمان مرکزی مسئول دفترمدیریت فنی وطرحهای عمرانی و کارشناس تنظیم اسناد دفتر فنی
1511 کارگاه بلوک4 2605 خوابگاه خواهران بلوک4
1512 1لهه خلدی 4354 voipهمراه كارشناس نرم افزار مركز رايانه و اطلاع رساني
1513 محمد رضا جساس 4191 voipهمراه طرحهای عمرانی
1514
1515 محمد مزدیان فر 4159 voipهمراه سرپرست اداره اموال وانبار
1516 علی عباسی 2908 مجتمع کارگاههای مهندسی کارگاه اتو مکانیک
1517 حامد هاشمی دزکی 3376 ساختمان ارشدی,آزمایشگاه پژوهشی سیستم قدرت عضو هیئت علمی گروه مهندسي برق -قدرت
1518 عبدالله ایرانخواه 4439 voipهمراه مدیرگروه مهندسی شیمی
1519 ناهیدسادات حقیقی قمصری 55751992 پژوهشکده اسانسانسهای طبیعی کارشناس آزمایشگاه
1520 مریم محمدی 4200 voip همراه کارشناس امور پژوهشی ومسئول دفترپژوهشکده نانو
1521 اعظم اسلامی 4323 voipهمراه کارشناس امورشاهد
1522 زهره آزادپور 4014 voipهمراه مجله انرژی دانشکده مهندسی
1523 حسن نخی . بازنشسته
1524 حامد حبیب زاده 4750 voipهمراه اساتیدگروه زبان و ادبیات انگلیسی
1525 طاهره عربی مرقی 4378 دانشکده حقوق مسئول دفتر دانشكده علوم مالي ، مديريت و كار آفريني
1526 لیلا شجایی زاده 4501 voipهمراه مسئول آموزش دانشکده ریاضی
1527 فاطمه عباسی 4989 voipهمراه مسئول کتابخانه دانشکده علوم
1528
1529 مرضیه پوربابایی 4918 voipهمراه كارشناس مسئول آزمايشگاه رياضي و علوم كامپيوتر
1530 مریم صالحی مقدم 4564 voipهمراه کارشناس خدمات رفاه دانشجویی
1531 حسین رضادخت 4998 voipهمراه کارشناس گروه های آموزشی معماری و هنر
1532 فاطمه کاردان 4391 voipهمراه گروه ارتباط با دانش آموختگان
1533 سعید حلاج باشی voipهمراه
1534 علی زارع دوست 4562 voipهمراه مسئول استخر دانشگاه
1535 محمود ساجدی 4341 voipهمراه مسئول دفترمعاونت آموزشی
1536 مهدی عطاری 4071 voipهمراه
1537 حسن جعفری 2299 سازمان مرکزی مسئول دفتر حراست
1538
1539 حمیدرضا رضایی زارع 4085 voipهمراه نظام وظیفه
1540 اشرف خسروانی 4082 voipهمراه بایگانی آموزش
1541 سوسن علایی 4274 voipهمراه تحصیلات تکمیلی
1542 مهدی شفیعی 4084 voipهمراه نقل وانتقالات
1543 محمدرضا یونسی 4180 voipهمراه رئیس اداره خدمات آموزشی(آموزش کل)
1544 قاسم گلی 4246 voipهمراه ثبت سوابق تحصیلی
1545 اشرف کحال 4182 voipهمراه مسئول بايگاني آموزش
1546
1547 عاطفه فاطمیه 4228 voipهمراه اداره دانش آموختگان
1548 فاطمه کرباسچی 4276 voipهمراه اداره دانش آموختگان
1549 مهدیه عباس زاده 4137 voipهمراه بایگانی دانش آموختگان
1550 فاطمه سلمانی 4277 voipهمراه بایگانی دانش آموختگان
1551 مرتضی مطهرثانی 4287 voipهمراه استعدادهای درخشان
1552 منیره سادات قاضی 4128 voipهمراه کارشناس تحصیلات تکمیلی
1553 عادل رئیسی 4289 voipهمراه مدیریت نظارت، سنجش و کیفیت آموزش
1554 حسن ازانی 4133 voipهمراه دفتر ارزشیابی اساتید
1555 مهدی کوچکی 4170 voipهمراه کارشناس مسئول نظارت وسنجش آموزش
1556 اکبر محبی 4138 voipهمراه رئيس دبيرخانه هيات اجرايي جذب
1557 علیرضا خبازی 4136 voipهمراه گزینش استاد
1558 محمدتقی دلداده 4183 voipهمراه هیئت ممیزه
1559 مریم محمدی 3200 پژوهشکده نانو کارشناس امور پژوهشی ومسئول دفترپژوهشکده نانو
1560 محمد اقبالی 4250 voipهمراه مسؤول دفتردانشکده مجازی
1561 مریم محمدی 3201 پژوهشکده نانو کارشناس امور پژوهشی ومسئول دفترپژوهشکده نانو
1562
1563 داوود فرزانگان 4207 مرکز تجاری سازی ونوآوری شرکت سامانه پرداز آریس
1564 حسن لطیفی 4715 voipهمراه آموزش ادبیات
1565 مهدی غضنفری 4099 voipهمراه عضو هيئت علمي گروه آموزشي فيزيك هسته اي
1566 مرتضی شفیعی 4238 مركز نوآوري و تجاري سازي گروه پلاسما افزار
1567 محمد بهارلویی 4236 مركز نوآوري و تجاري سازي شرکت قامت یار الوند
1568 حمیدرضا شهبازیان 3437 دانشکده مهندسی مکانیک اساتید گروه مکانیک حرارت سیالات
1569 حسین ستار voipهمراه
1570 فاطمه کاظمی نسب 3706 دانشکده علوم انسانی وحقوق عضوهیئت علمی گروه تربیت بدنی
1571 قنبرعلی شیخ زاده
1572 سلمان گلی 4400 voipهمراه مدیر مرکزرایانه وفناوری اطلاعات
1573 محسن مرادیان 3264 ساختمان نانو آزمایشگاه پژوهشکده نانو
1574 سید رضا قاسم زاده 4004 voipهمراه مسئول دفترمدیرمرکزرایانه وفناوری اطلاعات
1575 قاسم مهدور 2335 دانشکده علوم دانشکده ریاضی گروه علوم کامپیوتر
1576 محمد مرشدی 4022 voipهمراه دفتر دانشکده علوم
1577 حورا علایی 4088 کتابخانه مرکزی
1578 زهرا خلجی 4988 voipهمراه کتابخانه دانشکده علوم
1579 محمد پاکدل 4987 voipهمراه کتابخانه دانشکده علوم
1580 اعظم سلیمانی تبار 4087 voipهمراه کتابخانه دانشکده علوم
1581 عباس نشاسته ساز 4149 voipهمراه کارشناس مسئول آموزش کارکنان
1582 جمیله جلالی 4018 voipهمراه رئیس اداره رفاه کارکنان
1583 حسین دهقانی 4408 voipهمراه کتابخانه دانشکده مهندسی
1584
1585 مریم منفصلی 4905 voipهمراه کتابخانه دانشکده مهندسی
1586 اصغر مدبرنژاد voipهمراه کارشناس آموزش دانشکده مهندسی
1587
1588 نرگس اخوان 4749 voipهمراه واحد خواهران حوزه علوم اسلامي دانشگاهيان
1589 سلیله کریمی 4942 voipهمراه کارشناس دفتر نهاد رهبری
1590 امید بابایی 4556 voipهمراه کارشناس آزمایشگاه های مهندسی عمران
1591 سادات سیدی پور 4419 voipهمراه آزمایشگاه آی تی
1592 علی افتخاری 4334 voipهمراه اساتید گروه ریاضی کاربردی
1593 صدیقه جمالی 4371 voipهمراه كارشناس مسئول پژوهشکده انرژی
1594 معصومه میرزایی 4152 voipهمراه مسئول کتابخانه دانشکده معماری وهنر
1595 جواد رضازاده 4367 voipهمراه کارشناس نرم افزار مرکز رایانه
1596 سیدحسین علوی 4145 voipهمراه کارشناس گروهها
1597 محمد جواد باقری 4121 voipهمراه کارشناس باستانشناسی وارشدوصنایع دستی
1598 محمد ملکی 4031 voipهمراه مسئول آموزش دانشکده معماری وهنر
1599 حسن بابازاده 4450 voipهمراه رئیس اداره تدارکات
1600 محسن خاکی 4148 voipهمراه کارشناس آمارواطلاعات
1601 سید محمدتقی صفوی 4313 voipهمراه آموزش دانشکده شیمی
1602 یاسر مهرانیان 4153 voipهمراه کارشناس خدمات آموزشی
1603 مهدی افشان 4923 voipهمراه کارشناس مسئول خدمات رفاهی دانشجویی
1604 زهراسادات لطیفی 4928 voipهمراه کارشناس
1605 مهرداد مرادی 4232 voipهمراه آزمایشگاه مرکزی
1606 حسن استادحسین 4431 voipهمراه اساتید مهندسی عمران
1607 مجتبی معینیان 4028 voipهمراه كارشناس پژوهشكده فرش
1608 حسن غیاثی 4037 voipهمراه مرکز رایانه دانشکده معماری و هنر
1609 ملیحه عباس زاده 4426 مرکز تجاری سازی ونوآوری گروه زمین پردازش نوین
1610 علی رحیمی 4015 voipهمراه مسئول آموزش دانشکده علوم انسانی وحقوق
1611 حسن دقیق 4063 voipهمراه رئیس دانشکده ریاضی
1612 آسیه نژاد 4924 voipهمراه كارشناس اداره رفاه و خدمات دانشجويي
1613 سیدحسن مصطفوی 4144 voipهمراه
1614
1615 فاطمه بارونقی 4118 voip همراه مدیریت ارتباط فرهنگی
1616 غلامرضا خادم 4325 voipهمراه سایت علوم
1617 محمد علایی 4791 voipهمراه کتابخانه انسانی
1618 رییس مرکز بهداشت درمان و مشاوره دانشجویی
1619 طاهره لطفی 4094 voipهمراه کارشناس مشاوره
1620
1621 ملوک فیضی 4092 voipهمراه مددکاراجتمایی
1622 کاظم عمورمضان زاده 4945 voipهمراه معاون نهاد رهبری
1623 آسیه حاجی قدیری 4098 voipهمراه کارشناس انتظامات خواهران
1624 سلیمه حیدریان 2238 سازمان مرکزی حسابدر-تنطیم حساب
1625 رقیه سادات اجتهد 4312 voipهمراه آز بیوشیمی
1626 محسن فخری 4324 voipهمراه بنیاد نخبگان
1627 طیبه مصلحی 4264 voipهمراه مشاوران رییس اموربانوان
1628 محمد هنرپیشه 4404 voipهمراه گروه مهندسی مکانيک ساخت و تولید
1629 حسن رعیت مقدم 4547 voipهمراه کارشناس صنایع دستی
1630 قدرت ال... رحمانی مهر 4068 voipهمراه مسئول دفتر گروه هاي دانشكده علوم رياضي
1631
1632 سیدمهدی سیدی 3349 ساختمان ارشدی کارشناس مرکز رایانه
1633 حسین شاهرودیان 4197 voipهمراه طرحهای عمرانی
1634 نرگس نیکوفرد 4120 voipهمراه اساتیدپژوهشکده نانو
1635 عبدالله سعادت 4543 voipهمراه دفتر گروه علوم ورزشی - استخر
1636 حسین توکلی 2322 دانشکده علوم مسئول دفتر دانشکده فیزیک
1637 مرکز مشاوره 4097 مرکزمشاوره .
1638 نرجس زیبایی 4373 voipهمراه آزمایشگاه رنگرزی فرش
1639 حسین ابراهیم پور 4021 voipهمراه کنفرانسIPRIA
1640 الهه ملکیان فینی 4892 voipهمراه كارشناس تربيت بدني
1641 محمدجواد غفارزاده 4198 voipهمراه مسئول تاسیسات
1642 صفیه نصرالهی 4940 voipهمراه مسئول دفترمدیر فرهنگی
1643 افسانه آخوندزاده 4830 voipهمراه کارشناس کارگاه معماری
1644 محمدرضا معصومی 4284 مرکز نوآوری وتجاری سازی مسئول دفتر و كارشناس مركز كارآفرینی
1645 محمد علی چاپی 4552 voipهمراه مسئول واحد خدمات عمومی
1646 فاطمه سادات نقوی 2922 اداره رفاه دانشجويي كارشناس اداره رفاه وخدمات دانشجویی
1647 فاطمه سلمانی سازمان مرکزی كارشناس بايگاني اداره دانش آموختگان
1648
1649 جواد سلیمی سرتختی 2278 سازمان مرکزی مدیرتحصیلات تکمیلی
1650 اعظم اشعریون 4013 voipهمراه كارشناس خدمات آموزشي دانشكده شيمي
1651 سعید امیر 4290 مرکز نوآوری وتجاری سازی مدیرگروه رصد و ارتباط با دانش آموختگان
1652 فاطمه کاردان 2563 تربیت بدنی تربیت بدنی
1653 سیدحمید بخشیان 2716 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه کارشناس آموزش
1654 مجتبی صادق آرانی 4158 voip همراه حسابدار
1655 قاکس پردیس خواهران 3762 دانشکده علوم انسانی قاکس پردیس خواهران
1656 علی یزدخواستی 3761 دانشكده علوم انسانی و حقوق معاون آموزشی پژوهشی پردیس خواهران
1657 فکس دانشکده مجازی 3254 ساختمان نانو فکس دانشکده مجازی
1658 ابوالفضل رنجبر 4234 ساختمان نانو اساتید دانشکده منابع طبیعی
1659 دبیر خانه مرکزی 2249 سازمان مرکزی
1660 عباس رئیسی 4219 voipهمراه کارگزینی
1661 حسینعلی رفیعی پور 55578811 مرکزرشد مدیر مرکزرشد
1662
1663 نمابر فاکس 55444771 پارك علم و فناوري غياث الدين جمشیدكاشاني فکس
1664 عمومی همگانی 2555 ورودی دنشکده شیمی همگانی
1665 عمومی همگانی 2555 ورودی دنشکده شیمی همگانی
1666
1667 صادق رجایی 4812 voipهمراه مسئول دفتر امور کنسولی دانشجویان اتباع خارجی
1668 مهدی اسلامی 9337311532 سازمان مرکزی مرکزتامین منابع علمی
1669 دفتررئیس پژوهشکده نانو 3200 ساختمان نانو دفتررئیس پژوهشکده نانو
1670 محسن فرشته 4550 voipهمراه کارشناس مسئول سرای(خوابگاه) دانشجویی برادران
1671 زهرا فرازنده 4418 voipهمراه كارشناس آموزش مهندسي برق و كامپيوتر
1672 . .
1673 رسول رستمی 4231 مركز نوآوري و تجاري سازي گروه تصفیه هوا آذر
1674 حسین توکلی 2318 دانشکده علوم مسئول دفتر دانشکده فیزیک
1675 سرپرست خوابگاه خواهران 2682 خوابگاه خواهران سرپرست خوابگاه خواهران
1676 امیرحسین فتاحی 4237 مركز نوآوري و تجاري سازي شرکت یکتا محاسب سیلک
1677 زهرا فرازنده
1678 راضیه آقابایی 3724 دانشکده علوم انسانی و حقوق هیئت علمی گروه علوم تربیتی
1679 سید قاسم خادم 2137 سازمان مرکزی کارشناس دبیرخانه هیات اجرایی جذب هیات علمی
1680 فرشته دهقانی 4406 voip همراه اساتید گروه مهندسی هوش مصنوعی
1681 علیرضا صفوی نوش آبادی 2187 سازمان مرکزی امور تسویه حساب و اتباع خارجی
1682 محمدرضا معصومی 2342 دانشكده علوم كارشناس آزمايشگاه فيزيك2
1683 سید کمال الدین موسوی 3745 دانشکده علوم انسانی و حقوق مدیرگروه علوم اجتماعی
1684 حمید ناصری پور 2948 خانه فرهنگ کارشناس فرهنگی
1685 الهه سادات خادمی 2353 آزمایشگاه شیمی آلی دانشکده شیمی
1686 مهراد مرادی 3216 پژوهشکده نانو اساتید پژوهشکده نانو
1687 سیدرضا قاسم زاده 2121 دانشکده علوم کارشناس مسئول مرکز مخابرات
1688 نرگس اخوان 2949 خانه فرهنگ واحد خواهران نهاد مقام معظم رهبری
1689 نرگس اخوان 2942 خانه فرهنگ واحد خواهران نهاد مقام معظم رهبری
1690 سیدحسن مصطفوی 4281 ساختمان پژوهشکده انرژی معاونت فناوری نوآوری و اقتصادی
1691 هادی شعبانی 2511 انتظامات مسئول دفتر انتظامات
1692 زهرا سادات طاهری 2744 دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی هیئات علمی گروه آموزشی زبان انگلیسی
1693 محمدرضا معصومی 2342 دانشكده علوم كارشناس آزمايشگاه فيزيك2
1694 سید شهاب الدین بنی طباء 2195 سازمان کرکزی کارشناس مسئول ساختمان
1695 سید مجتبی ناصری قمصری 55751990-2 داخلي 1 كارشناس پژوهشكده اسانسهای طبیعی پژوهشكده اسانسهای طبیعی قمصر
1696 اسما مازوچی 55751990-2 داخلي 2 كارشناس ازمايشگاه پژوهشکده اسانسهای طبیعی پژوهشکده اسانسهای طبیعی قمصر
1697 محسن نیک نژاد 55751990-2 داخلي 4 امور عمومی پژوهشکده اسانسهای طبیعی قمصر پژوهشكده اسانسهای طبیعی قمصر
1698 اعظم قربانی 55751990-2 داخلي3 کارشناس آزمایشگاه پژوهشکده اسانسهای طبیعی قمصر پژوهشكده اسانسهای طبیعی قمصر
1699 مهدی قنایی 55751990-2 داخلي5 انتظامات انتظامات پژوهشکده اسانسهای طبیعی قمصر
1700 حمیدرضا توسلی 55751990-2 داخلي5 انتظامات انتظامات پژوهشکده اسانسهای طبیعی قمصر
1701 ایمان کریم زاده 55751990-2 داخلي5 انتظامات انتظامات پژوهشکده اسانسهای طبیعی قمصر
1702 عباس سربندی 55751990-2 داخلي5 انتظامات انتظامات پژوهشکده اسانسهای طبیعی قمصر
1703 جواد تنهایی قمصری 55751990-2 داخلي5 انتظامات انتظامات پژوهشکده اسانسهای طبیعی قمصر
1704 علی نمازیان 4222 ساختمان انرژی مدیر نوآوری وتجاری سازی
1705 محسن شکرریز 3485 دانشکده مهندسی برق و مکانیک مسئول سایت کامپیوتر
1706 ابوالفضل فتاحی 3427 مهندسی دکتر ساتر دانشکده مکانیک گروه تبدیل انرژی
1707 حسین طالبی قاديكلايي 3452 دانشکده مهندسی دکتر ساتر مهندسی مکانیک گروه ساخت و تولید
1708 سید علی ظهیری پور 3487 دانشکده مهندسی دکتر ساتر هیئات علمی گروه برق و مخبرات
1709 محمد حیدری 3442 دانشکده مهندسی دکتر ساتر اساتید گروه مهندسی برق مخابرات
1710 علی قربان پور 3420 دانشکده مهندسی دکتر ساتر هیئت علمی دانشکده مهندسی مکانیک
1711 مجید صفری 2197 سازمان مرکزی کارپرداز دفتر فتی و طرحهای عمرانی
1712 احسان اسماعیلی طاهری 2714 دانشکده زبانهای خارجه گروه زبان و ادبیات عربی
1713 زهرا چینی 2135 سازمان مرکزی همانند جویی. پایان نامه
1714 زهرا چینی 2132 سازمان مرکزی معاونت پژوهشی
1715 ابوذر وفایی 3233 دانشکده منابع طبیعی هیئات علمی دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین گروه جغرافیا و گردشگری
1716 2278 سازمان مرکزی مسئول دفتر مدیریت تحصیلات تکمیلی و استعدادهای درخشان
1717 محمد رضا نوروزی 4333 ساختمان ارشدی - مرکز فناوری اطلاعات وارتباطات کارشناس
1718 حسن سربند 2235 سازمان مرکزی کارشناس مسئول تنظیم حساب و صدور سند

سرويس ويژه

  • انتقال و رزرو مكالمه
  • سرويس پاسخگويي به تلفن ديگر
  • سرويس رييس منشي
  • سرويس يادآوري

سرویس های ویژه، خدماتی است که با همکاری مرکز مخابرات راه اندازی شده است.
برای استفاده از سرویس ها، راهنمای زیر را مطالعه نمائید.
برای اطلاع از سایر سرویس ها با کارشناسان مرکز مخابرات تماس حاصل فرمائید.

راهنما

انتقال مكالمه

دكمه Flash و سپس شماره مورد نظر

انتقال مستقيم مكالمه

دكمه * سپس كد 213 و در انتها شماره مورد نظر

پاسخگويي به تلفن ديگر

دكمه * سپس كد 10 و در انتها شماره تلفني كه زنگ مي زند

سرويس يادآوري

دكمه * سپس كد 55 و در ادامه کد مورد نظر و در انتها ساعت و دقیقه

رزرو مكالمه

فعال سازي توسط دكمه * سپس كد 55


X

غير فعال كردن

دكمه # و سپس كد 21

سرويس رييس منشي

جهت فعال سازي تماس با 2000


X

غير فعال كردن

دكمه # و سپس كد 55

فعلا بدليل فعال بودن سرويس انتظار براي همه مشتركين ؛ سرويس رزرو مکالمه غير فعال است.

قابليت انتقال خط شهري به رئيس - خط داخلي به منشي

براي امروز كد 0

قابليت انتقال خط شهري به منشي - خط داخلي به رئيس

براي فردا كد 1

قابليت انتقال خط شهري و خط داخلي به منشي

براي هر روز كد 2